fb


2013-11-13 20:42

Fortsatt stabilt inflöde till fonder i oktober

| Mer

Fondnyheter I oktober uppgick det totala nysparandet i fonder till 4,1 miljarder kronor. Blandfonder och aktiefonder hade de största nettoinsättningarna, medan uttag gjordes från penningmarknadsfonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober och uppgick vid utgången av månaden till 2 389 miljarder, vilket är den högsta notering som uppmätts.
Under oktober månad nettosparades totalt 4,1 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 3,9 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,3 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) hade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder på 1,6 respektive 0,3 miljarder.

Hittills i år har totalt 62,8 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav nära 40 miljarder har investerats i blandfonder.”Intresset för blandfonder är fortsatt stort, vilket bland annat är en följd av de senaste årens turbulens på finansmarknaden och att fondspararna har ett starkt önskemål om riskspridning”, säger Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening.
Aktiefonder
Även i oktober var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt 2 procent. Aktiefonder noterade i oktober ett totalt nettoinflöde på 1,3 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i Europafonder och Sverigefonder, medan Nordamerikafonder uppvisade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 20 miljarder. De största inflödena har tillfallit globalfonder, Sverigefonder och Nordamerikafonder. Däremot har uttag gjorts från fonder som placerar på tillväxtmarknader, främst från Östeuropafonder.


Fondförmögenheten
Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 65 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 389 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin. Vid årsskiftet var fondförmögenheten 2 049 miljarder. Ökningen sedan dess förklaras till största del av positiv värdeutveckling, men även av ett mycket högt nysparande hittills i år. Av den totala förmögenheten i oktober var 1 317 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.
Annonsbilliga resor