fb


2013-11-13 20:40

Global undersökning visar att Sverige vill mycket inom mobilitet

| Mer

Företag Global undersökning visar att Sverige vill mycket inom mobilitet, men ligger efter inom flera områden. Kina det klart mest visionära landet.
Mobilitetstrenden fortsatt stark både i Sverige och internationellt
Stockholm, 12 november 2013.– Enligt en omfattande global undersökning som genomförts i 17 länder på uppdrag av It-företaget Citrix, anser 71% att “lösningar som främjar ett mobilt arbetssätt är en topprioritet”. Sverige (60%) och Danmark (48%) placerar sig dock lägst här, medan Kina (96%) och Indien (93%) ligger I topp.
- Undersökningen visar genomgående att mobila lösningar är en avgörande faktor för organisationers konkurrenskraft oavsett land, säger Daniel Lindqvist, vd på Citrix I Sverige. Orsaken till att Kina ligger särskilt långt framme i sina visioner och pågående initiativ i förhållande till andra länder, inte minst Sverige, kan bero på att de först nu gör sina första stora IT-investeringar. I Sverige gjorde vi dem för 10-15 år sedan, vilket paradoxalt nog innebär det ett problem för många svenska organisationer. Nu när det finns mer effektiva lösnigar att tillgå skapas ett dilemma då det inte alltid är ett enkelt beslut att skrota redan genomförda mångmiljoninvesteringar.
Mönstret visar sig igen när organisationerna anger “om de har en mobil strategi på plats”. Även här ligger Sverige lågt, då endast 33% av de svarande anger att de har det. Genomsnittet globalt är 47% och i Kina är siffran hela 77%.
De vanligaste hindren för att kunna införa ett verkligt mobilt arbetssätt är enligt undersökningen brist på säkerhetslösningar för nya enheter (38%), befintliga system som inte är anpassade för moderna mobilitetslösningar (37%) och utmaningar med att stödja flera operativsystem (36%).

Globalt: Produktivitet viktigast, Sverige: bättre balans mellan arbete och fritid viktigast
Globalt sett är den allra största fördelen med att öka medarbetarnas möjlighet att arbeta mobilt att det leder till en produktivitetshöjning (54%). I Sverige anger de svarande att “bättre produktivitet” hamnar först på sjunde plats av potentiella fördelar. Den viktigaste faktorn I Sverige är istället “att skapa bättre balans mellan arbete och fritid” (51%). Det svaret hamnar på fjärde plats om man tar hänsyn till det globala undersökningsresultatet.
När organisationer tillfrågades om vad har infört eller planerar att införa i form av stöd för ett mobilt arbetssätt blev det mest frekventa svaret globalt sett lösningar för hantering av mobila enheter (MDM), följt av lösningar för hantering av mobilapplikationer (MDA) och lösningar för applikationsvirtualisering (41%). I Sverige specifikt blev svaren annorlunda. Här är det mest populära svaret lösningar för online-möten (54%) följt av webbaserat supportstöd (47%) och lösningar för digital samverkan mellan medarbetena och partners (46%). Kina ligger i topp inom nästan alla områden även här.

Viktigaste applikationerna för svenska organisationer - plattformar för social samverkan
De viktigaste applikationerna ur ett globalt perspektiv är stöd för hantering av kundrelationer, CRM (48%). Även i Sverige svarar 48% att CRM-stöd är viktigt. Dock är det plattformar för social samverkan som är allra viktigast (62%).

Bring Your Own Device (BYOD) – flexibilitet som kan skapa säkerhetsrisker
De svarande, som består av 1700 beslutsfattare världen over, anger vidare att möjligheten att själv få välja vilken enhet som man vill använda i arbetet, enligt det så kallade Bring Your Own Device-konceptet (BYOD), är viktigt ur olika perspektiv. Globalt tillåter, möjliggör och uppmuntrar hela 71% av organisationerna sina anställda att använda sina privata enheter även i arbetet. I Sverige är siffran 81% och mest positiva till BYOD är igen Kina med 91%. Av den globala genomsnittssiffran på 71%, uppskattar 76% att fler än 100 oidentifierade enheter kopplas upp på organisationens nätverk varje dag. Genomsnittssiffran globalt är 425 oidentifierade enheter per dag. Brasilien har den högsta siffran (994) medan Sverige ligger lägst av alla på 172 enheter i snitt per dag.Annonsbilliga resor