fb


2013-11-13 20:38

Arbor Networks lanserar DDoS-skydd i molnet - Arbor CloudSM

| Mer

IT Arbor Networks lanserar DDoS-skydd i molnet - Arbor CloudSM
• Ger Internetleverantörer möjlighet att lansera nya, eller utveckla befintliga, molntjänster
• Kombinerar lokala och molnbaserade DDoS-lösningar för bästa möjliga skydd för företagsmiljöer

STOCKHOLM 13 november 2013 – Arbor Networks Inc., ledande inom säkerhetslösningar för DDoS och avancerade hot för storföretags- och leverantörsnätverk, offentliggjorde i dag lanseringen av Arbor CloudSM DDoS-säkerhetslösning för operatörer av leverantörs- och storföretagsnätverk.

Arbor tillhandahåller en färdig plattform för leverantörer som de kan använda för att lansera, utveckla och förbättra sina molnbaserade DDoS-funktionstjänster. För storföretag har Arbor nu en kombinerad DDoS-säkerhetslösning som kan tillämpas både lokalt och i molnet för bästa möjliga skydd mot olika angreppsmetoder. De nya tjänsterna bygger på teknik och produkter från Arbor samt analysinfrastrukturen ATLAS och kontrolleras från en säkerhetsövervakningscentral med constant tillgänglighet och som bemannas av Arbors DDoS- och säkerhetsexperter. Arbors återförsäljare spelar en viktig roll i att marknadsföra lösningarna för både leverantörer och storföretag över hela världen.

– Arbor drar nytta av sina svårmatchade erfarenheter och relationer för att skapa innovativa DDoS-säkerhetslösningar. De ger leverantörerna möjlighet att öka intäkterna genom att effektivt lansera eller skala molnbaserade DDoS-tjänster samtidigt som de erbjuder storföretagen en kombinerad lösning med lokala och molnbaserade DDoS-skydd. De har varit marknadsledande i ett decennium och med den här typen av innovationer kommer de att behålla den positionen, säger Jeff Wilson, chefsanalytiker på Infonetics Research.

Arbors molnbaserade DDoS-skydd för leverantörer
Arbor har en stor spridning bland världens leverantörsnätverk och fler än 60 leverantörer tillhandahåller tjänster som bygger på Arbors Peakflow® SP-plattform. Arbor har i nära samarbete med dessa kunder hjälpt dem att lansera och utveckla sina tjänster. Med Arbors molnlösning kan de snabbt bygga ut, och lansera nya, molnbaserade DDoS-säkerhetstjänster. Arbor lyssnar på kunderna och hjälper dem att möta slutanvändarnas behov på ett effektivt och prisvärt sätt utan stora kapitalinvesteringar i nätverksinfrastruktur eller i personal. Arbors säkerhetsexperter bistår kunder under attack dygnet runt och tillhandahåller kompletta servicelösningar.

– Verizon har använt Arbor Networks teknik under ett antal år i Verizons DOS-säkerhetstjänst som skyddar Verizon IP-kunder över hela världen. Arbor Networks expansion med Arbor Cloud DDoS Protection-tjänst gör att kunderna kan behålla sina dc-miljöer samtidigt som de drar nytta av beprövad teknik för både Verizon och deras alternativa leverantörers Internetkretsar, säger Bart Vansevenant, vd för Security Solutions med Verizon Enterprise Solutions.

Arbors molnbaserade DDoS-skydd för storföretag
DDoS har blivit det främsta hotet mot företagsnätverkens tillgänglighet. DDoS var en gång i tiden en enkel mängdbaserad angreppsform som blockerade ledningarna hos angreppsmålet. De moderna DDoS-hoten är avancerade serier av attacker som inte bara riktar sig mot anslutningens bandbredd utan även mot de flertalet enheter som utgör den totala säkerhetsinfrastrukturen. Exempel på detta är brandväggar och IPS-lösingar samt verktyg relaterade till HTTP, HTTPS, VoIP, DNS och SMTP. Angreppen kan framstå som små, men det är bara för att de är utformade för att undgå, och ofta attackera, traditionella perimeterskydd. Enligt bästa skyddspraxis rekommenderas en kombination av molnbaserade skydd mot mängdangrepp och lokala skydd mot angrepp på applikationer och infrastruktur.

Med Arbor Cloud DDoS-skydd kan storföretag nu tillämpa ett kraftfullt skydd i en enda lösning med integrerad kontroll bade lokalt och i molnet. Arbor Cloud bidrar till att skydda storföretag mot en rad olika typer av DDoS-attacker, t.ex. volymetriska och applikationsbaserade angrepp, överbelastningar (t.ex. mot brandväggar/intrångsskydd), kombinerade attacker och DDoS-multivektorattacker. Användarvänligheten hos det lokala tillgänglighetsskyddsystemet Pravail® Availability Protection System (Pravail APS) ger storföretagens IT-personal möjlighet att behålla kontrollen och snabbt varna när angreppen når en omfattning som inte kan hanteras lokalt. Arbor Cloud är ett komplett lösning som skyddar molnet och fysiska lokaler från världens främsta leverantör av DDoS-inriktade identifierings- och hjälpprodukter, enligt Infonetics Research.

- Arbor Cloud för DDoS är utformat för att tillgodose behovet av DDoS-skydd inom båda de sektorer vi betjänar, tjänstleverantörer och storföretag, säger Arbor Networks vd Colin Doherty. Vi har hjälpt många av våra leverantörskunder att lansera molnbaserade, DDoS-inriktade säkerhetstjänster och med Arbor Cloud har de ytterligare ett verktyg för att effektivt optimera och anpassa dessa initiativ. För de stora företagen är det ingen tvekan. Ett integrerat lokalt och molnbaserat DDoS-skyddspaket krävs för bästa möjliga DDoS-skydd. Våra återförsäljare är entusiastiska över den nya lösningen från Arbor eftersom de inser att det finns ett behov av effektiva och moderna DDoS-skydd på marknaden.Annonsbilliga resor