fb


2013-11-01 18:11

ETT GRÄVANDE REPORTAGE OM DÖDEN

| Mer

Böcker Journalisten och författaren Klas Lundström kallar det sitt "tidigaste reportage". Det om döden. Nu som e-singel, släppt lagom till de dödas dag ("el dia de los muertos" för den spansktalande världen, i västerlandet mest känt som utspökandets högtid: Halloween).

– Jag levde sida vid sida med döden när jag var elva. Jag lärde känna den, gjorde den till min vän för att inte själv bli en del av den. Sedan wallraffade jag i dödens väntrum, där min far låg för döden, säger Klas Lundström.

Döden – Ett reportage om en odödlig industri tar sin utgångspunkt i den enda verkligt odödliga industri vi har. Döden. En industri med tydliga maktfördelningar som inkluderar allt ifrån begravningar, ceremonier, kyrkoförrättningar, försäkringar, ambulanskörningar och kisttyper. En bransch med tydliga vinnare. Och förlorare.

Döden – Ett reportage om en odödlig industri är en resa genom dödens Sverige – till kistfabriker i Falköping, till bårhus och entreprenörer i Dalarna, till begravningsförnyare i Stockholm, och döende landskap i Lappland. Men det är även i samtal kring köksbord med anhöriga och drabbade som dödens framfart och dess entreprenörers avigsidor ges liv och vittnesmål. Och frågan alla har gemensamt är vilken plats döden bör ha i vår tillvaro.

Världen har utvecklats och döden med den. Förr dog vi i hemmen men under 1900-talet institutionaliserades döden i och med sjukvårdens framfart och begravningsentreprenörernas födelse. Resultatet är i dag en miljardindustri få har någon insyn i. En marknad som visar sig känslig för nytänkande och andra färger än grått.

– Jag trodde att det här var det reportage jag varit mest redo för. Ändå tog arbetet mig med storm. Såsom livet ofta gör. Det här är ett reportage skrivet med all respekt och tillägnat alla som någon gång levt och haft någon nära som dött, säger Klas Lundström.Annonsbilliga resor