fb


2013-11-01 18:10

Gluster-communityn släpper lösning för att förenkla Big Data-analys via Hadoop

| Mer

Företag 30 oktober 2013: Red Hat, världens ledande leverantör av lösningar baserade på öppen källkod, presenterar idag ett initiativ som innebär en ny milstolpe för analys av Big Data. Red Hat har bidragit med mjukvara till Gluster-communityn, som har integrerat GlusterFS mjukvarudefinierade filsystem med Intel Distribution för Apache Hadoop.
Resultatet är Apache Hadoop Enablement For GlusterFS Plugin, en lösning som ger användaren en analyslösning för Big Data som enkelt integreras i den existerande IT-infrastrukturen.
Hadoop är på enormt stark frammarsch. En ny IDC-rapport som utförts på uppdrag av Red Hat kallad Trends in Enterprise Hadoop Deployments slår fast att 32 procent av de svarande företagen använde Hadoop idag, och ytterligare 31 procent planerade att implementera Hadoop under de kommande tolv månaderna. Det finns också en stor efterfrågan på filsystem som erbjuder möjligheter bortom Hadoops inbyggda HDFS. Rapporten slår också fast att Hadoop används för mer än analys av rådata – närmare fyra av tio använder också Hadoop för utveckling av nya analystjänster och vissa utnyttjar även Hadoop som en plattform för workloads som inte har med analys att göra.
Av alternativen på marknaden är Red Hat Storage med GlusterFS det enda som erbjuder en integrerad, open source-baserad Linux-plattform som kombinerar ett distribuerat filsystem med en koppling till Hadoop, middleware på enterprise-nivå och förmågan att köra Hadoop-workloads i native-läge. För att läsa hela rapporten, klicka här.
Det finns därför ett stort behov av lösningar som förenklar implementering och drift av verktyg för att analysera stora mängder ostrukturerad data.
Red Hats kodbidrag till Apache Hadoop Community driver HCFS (Hadoop Compatible File System)-standarden framåt och integrerar den med Intel Manager för Apache Hadoop som nu kan konfigurera, monitera och managera GlusterFS som ett fullt Hadoop-kompatibelt filsystem (HCFS). Hadoop Enablement gör det möjligt att undvika höga kostnader och komplexitet som annars är en risk när man skapar och hanterar en separat datasilo för analys. Istället integreras den direkt i befintlig IT-infrastruktur och ger en öppen och kompatibel lösning. Att kombinera prestandan, säkerheten och hanteringsmöjligheterna hos Intel Distribution med kompatibilitets- och återställningsmöjligheterna hos GlusterFS har gett en skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur för analys av big data.

- Red Hat är glada att tillsammans med Intel bidra till att leverera Hadoop-baserade Big Data- lösningar till verksamheter världen över. Kombinationen av GlusterFS och Intel Distribution för Apache Hadoop ger företag en kostnadseffektiv
lösning för att analysera stora datamängder på ett öppet och smidigt sätt, säger Ranga Rangachari, globalt ansvarig för lagring på Red Hat.Annonsbilliga resor