fb


2013-11-01 18:07

Italienska Brennercom väljer Netadmin Systems OSS plattform

| Mer

Företag Brennercom SpA, den italienska telekom- och bredbandsoperatören med verksamheter i Italien, Österrike och Tyskland har valt Netadmin Systems marknadsledande OSS-lösning för att effektivisera och automatisera sina tjänster. Brennercom kommer inledningsvis implementera NETadmins provisionerings-, övervaknings- och inventariemoduler.
Syftet för Brennercom att implementera NETadmin är främst att automatisera och förenkla alla processer kring leverans av tjänster och service samt för kvalitetssäkring i syfte att öka servicenivån till sina kunder.
NETadmin OSS-lösning är en mjukvaruplattform som automatiserar verksamheter och affärsprocesser i bredbandsnät, vilket gör Netadmin Systems till en idealisk partner för Brennercom. Med Netadmin Systems lösning kommer Brennercom få ett enhetligt och centraliserat sätt att hantera alla sina dagliga processer såsom provisionering, övervakning och inventarie.
- Vi valde NETadmin eftersom det är en lösning som fokuserar på affärsprocesser och automation. Målet för oss är att effektivisera och automatisera vår service management för att ge snabbare leverans och service till våra kunder, säger Dr Manfredi, VD på Brennercom.
Plattformen erbjuder funktionellt stöd för en automatiserad leveransprocess inkluderande inventarier och resurshantering men även ärendehantering, SLA-statistik och verktyg för snabb problemlösning i nätverket.
- Vi är mycket stolta över det förtroende som Brennercom har gett oss . Brennercom är Netadmin Systems första kund i Italien och vi hoppas kunna utöka vår verksamhet ytterligare i regionen med det förtroende som Brennercom nu har gett oss. Genom att använda NETadmin kommer Brennercom att kunna automatisera och förenkla alla processer och därmed få betydande effektivitet i sin verksamhet, säger Lars Isaksson, Executive Sales Director på Netadmin Systems.
Netadmin Systems är marknadsledare inom OSS-lösningar i Norden med en mer än 60 procents marknadsandel. Företaget utvecklar och marknadsför OSS-lösningar som automatiserar affärs- och driftsprocesser i bredbandsnät.Annonsbilliga resor