fb


2013-10-29 19:26

Svenska fonder har lägre avgifter än övriga Europa

| Mer

Fondnyheter Norden är lågkostnadscentrum för fonder i Europa och Sverigeregistrerade fonder har lägsta avgifter för aktiefonder i snitt. Det visar en granskning av Morningstar som offentliggörs i dag.

Morningstar har vid flera tillfällen kartlagt fonders kostnader i Europa. Sverigeregistrerade fonder, det vill säga fonder som är registrerade hos den svenska Finansinspektionen, har även tidigare legat bra till vad gäller kostnader för spararna. I rapporten fokuserar man på kostnadsmåttet årliga avgifter, vilket sedan 2011 är standard i hela Europa. Morningstars kartläggning visar kostnaden utifrån i vilket land fonden har sin hemvist, inte i vilket land fonden sålts.

”Det Morningstars kartläggning visar är att fonder med hemvist i Sverige generellt har lägre kostnader än genomsnittet för Europa. Som sparare är det bra att vara prismedveten vid val av fond, det vill säga att både se till fondens pris, avgiften, och vad man får för pengarna, avkastningen”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

”På den svenska marknaden finns i dag många utlandsregistrerade fonder. De svenska fonderna står för en mindre andel av fondutbudet, men för cirka 70 procent av fondkapitalet. Även om de utländska fonderna har något högre avgifter i genomsnitt, har de ökat konkurrens och mångfald av stort värde för spararna”.

Jämförelse avgifter Sverige och Europa, kapitalviktade %
I kartläggningen används kapitalviktad årlig avgift i rankningen. Det innebär att hänsyn tas till hur hög andel av fondförmögenheten som är placerad i respektive fond och speglar därmed hur spararna valt i verkligheten. Sverige är unikt på så sätt att sparare i mycket hög utsträckning väljer att placera i aktiefonder. När det gäller aktiefonder har Sverigeregistrerade fonder lägsta avgifter i Europa. Snittet i Europa ligger på 1,42 procent medan snittet för Sverigeregistrerade fonder ligger på 1,09 procent.Annonsbilliga resor