fb


2013-10-29 19:17

MTG Radio lägger ner Radio1och slutar sända Bandit i Östersund och Helsingborg

| Mer

Nöjesnyheter De stora strukturella utmaningarna inom kommersiell radio tvingar MTG Radio att lägga ner den prisbelönta radiostationen Radio1 från årsskiftet. I samband med detta inleds en omstrukturering av programverksamheten med nedläggning av lokala nyheter. MTG Radio slutar även sända Bandit i Östersund och i Helsingborg.
– Situationen har gått från mycket problematisk till direkt ohållbar. Vi har tvingats att fatta detta mycket drastiska beslut för att kunna satsa och fokusera på vår övriga radioverksamhet, säger Christer Modig, VD MTG Radio.

Bakgrunden till beslutet är den ohållbara konkurrenssituation som uppstått genom NRJ:s samarbete med SBS Radio. Samarbetet har skapat en dominerande aktör på marknaden, vilket har fått långtgående konsekvenser för annonsmarknaden och ytterst för hela den kommersiella radiobranschen. Försämringen av konkurrenssituationen skall läggas till den situation med oproportionerligt höga koncessionsavgifter som branschen har dragits med under lång tid, samt stora oklarheter i frågan om en framtida digitalisering av radiosändningar i Sverige.
– Vi vet att vi kan driva radioverksamhet med lönsamhet utan att kompromissa med vare sig programutbud eller kvalitet. I Norge har MTG gjort det framgångsrikt i många år, men i Sverige är förutsättningarna så dåliga att det har visat sig näst intill omöjligt för branschen att utvecklas, säger Christer Modig.
Vid årsskiftet upphör sändningarna för Radio1, Sveriges första och enda renodlade kommersiella station för pratradio och sändningstillståndet lämnas tillbaka till Myndigheten för Radio och TV. Lanseringen av detta för Sverige unika radioformat väckte stor uppmärksamhet i april 2011. Radio1 har utnämnts till ”Årets Radiostation” av den Svenska Radioakademin två år i rad. Vidare kommer sändningstillståndet för att sända radiostationen Bandit i Östersund lämnas tillbaka till Myndigheten för Radio och TV och samarbetet med DB Media som har möjliggjort sändningar av Bandit i Helsingborg att avslutas. Som ett led i omstruktureringen av programverksamheten kommer MTG Radio även att sluta sända lokala nyheter.
Dagens beslut är nödvändigt för att MTG Radio skall kunna fortsätta driva kommersiell radio framgent, men behovet av krafttag för att underlätta för den kommersiella radiobranschen har knappast minskat.
– Om regering och riksdag vill nå de mål som man säger sig eftersträva med sin mediepolitik behövs konkreta och snabba insatser. Återställandet av en sund konkurrens, tydliga ekonomiska lättnader och snabb digitalisering av radiosändningarna, säger Mathias Hermansson, styrelseordförande MTG Radio och finanschef MTG AB.Annonsbilliga resor