fb


2013-10-29 19:07

Fondförmögenheten i Sverige på ny rekordnivå

| Mer

Fondnyheter I september uppgick det totala nysparandet i fonder till 1,3 miljarder kronor. Blandfonder och aktiefonder hade nettoinsättningar medan uttag gjordes från räntefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under september och uppgick vid utgången av månaden till 2 324 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin.
Under september månad nettosparades totalt 1,3 miljarder kronor i fonder. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 4 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) på 2,6 respektive 1,4 miljarder.

Hittills i år har totalt 58,6 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt 35 miljarder har investerats i blandfonder.”Blandfonder har störst nysparande i september och även hittills i år, vilket visar att många sparare önskar riskspridning”, säger Pia Nilsson, vd på Fondbolagens förening.

”Det är också mycket intressant att Sverigefonder har det största nysparandet bland aktiefonder i september. Den svenska aktiemarknaden har stått sig mycket väl vid internationella jämförelser, både på kort och på lång sikt.”

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 4 procent. Aktiefonder noterade i september ett totalt nettoinflöde på 1,3 miljarder kronor och insättningarna gjordes främst i Sverigefonder och Europafonder.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 18,4 miljarder. De största inflödena har tillfallit globalfonder, Sverigefonder och Nordamerikafonder. Däremot har uttag gjorts från fonder som placerar på tillväxtmarknader, främst från Östeuropafonder.Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under september med 45 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 324 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin. Vid årsskiftet uppgick fondförmögenheten till 2 049 miljarder. Ökningen sedan dess förklaras till största del av positiv värdeutveckling, men även av ett mycket högt nysparande hittills i år. Av den totala förmögenheten i september var 1 272 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.Annonsbilliga resor