fb


2013-10-05 11:22

Fasticon förvärvar Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB

| Mer

Företag

Fasticon och Tom Hansson har träffat en överenskommelse om att Fasticon förvärvar samtliga aktier i Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB.

Tom Hansson-bolaget tillhandahåller konsultstöd i fastighetsrelaterade frågor till kunder inom bygg- och fastighetsbranscherna. Verksamheten omsätter knappt 10 miljoner kronor och bedrivs från kontor i Kungsbacka och Uddevalla med åtta medarbetare.

Förvärvet är ett led i Fasticons satsning i västra Sverige. Tom Hansson-bolaget kommer att tillsammans med Fasticons nuvarande verksamhet i västra Sverige bilda Fasticon Region Väst. I samband med förvärvet tillträder Tom Hansson som chef för den nybildade regionen.

“Genom förvärvet uppnår Fasticon den kritiska volym av verksamhet och långsiktiga plattform som vi under senare år eftersträvat i väst. Att växa organiskt har både visat sig vara svårt och tidskrävande och när nu möjligheten dök upp att förvärva Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling fanns inga tveksamheter att agera. Med förvärvet stärker vi också vårt affärsområde Förvaltningsstöd”, säger Roger Bengtsson, Vd i Fasticon AB. 

“Samgående med Fasticon kommer att innebära en utveckling och breddning av de båda företagens nuvarande tjänsteutbud, arbetssätt och kunskap inom fastighetsområdet. Med utvecklade metoder och hög kunskap kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en stark samarbetspartner med målsättning att skapa affärsmässigt goda förbättringar och utveckling av våra uppdragsgivares verksamheter”, säger Tom Hansson

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor