fb


2013-10-05 9:32

Liberal International: Europa måste se över politiken för mänskliga rättigheter gentemot flyktingar

| Mer

Internationellt

Efter den tragiska förlusten av mer än 300 afrikanska migranter, som drunknade i sina försök att nå den italienska ön Lampedusa betonar Abir Al-Sahlani behovet av att anta en rättslig ram för att skydda flyktingars rättigheter i hela Europa.

- Jag är djupt bedrövad av den tragedi som skett vid Lampedusas kust. Jag vill framföra mina kondoleanser till de familjer som förlorat sina nära och kära i denna tragiska händelse, Abir Al-Sahlani, Vice President i Liberal International och ordförande för Liberal Internationals kommitté för mänskliga rättigheter.

- Mer än 1500 flyktingar har dött när de försökt korsa Medelhavet under det senaste året, och dessa siffror ökar kontinuerligt. Hur många fler människor behöver vi bevittna drunka innan vi säger ”nu räcker det”? Det som hände i Lampedusa är inte en italiensk tragedi. Det är en europeisk tragedi! Vi kan inte längre fortsätta att ignorera denna fruktansvärda verklighet.

Abir Al-Sahlani fortsätter:

- Det är hög tid för EU att ta fullt lagligt ansvar för alla människor som söker skydd och säkerställa att sådana tragedier förhindras i framtiden. Vi måste vidta konkreta åtgärder genom att delta i en starkare dialog med länder i Medelhavsområdet och genom att fokusera på att förebygga att inte reagera på
sådana onödiga incidenter.

Som en del av sina skyldigheter enligt FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är
Europa skyldigt att förse flyktingarna med en rättslig ram för att söka en fristad.

- EU:s medlemsländer måste nå en fullständig överenskommelse med FN:s flyktingkommissariat om
antalet flyktingar som länderna kan ta emot och anta en bindande rättslig mekanism är det enda sättet att göra det, säger Abir Al-Sahlani.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor