fb


2013-09-30 16:30

Stor tillväxt för digitala tidningar

| Mer

Medianyheter Nästan 7 av 10 svenskar kommer att vilja ha en surfplatta inom några år och Adobe räknar med att det kommer ske en stark tillväxt för digitala publikationer de närmaste åren. Under de sex senaste månaderna har antalet företag som använder Adobes digitala publiceringslösningar ökat med 30 procent.

Papperspublikationer är fortfarande det vanligaste formatet för svenska tidningar, men inom de närmaste åren räknar Adobe med att förhållandet kommer att förändras i och med den massiva ökningen av surfplattor. Även bland icke-förlag syns en ökad produktion av digitala publikationer så som kataloger. Något som Adobe tog upp under dagens Digital Publishing Summit i Stockholm:

”Just nu ser vi en tydlig trend i att fler och fler tidningar finns tillgängliga digitalt. Varje månad syns en ökning av antalet svenska läsare som väljer digitala plattformar", säger Dan Andersson, nordisk försäljningschef för digital publicering på Adobe.

Enligt analysföretaget Forrester* kommer antalet svenskar som äger en surfplatta att öka kraftigt mellan 2013 till 2017, från 24 procent till 65 procent. Enligt rapporten kommer även ägarna av surfplattor befinna sig i en yngre åldersgrupp än idag. Majoriteten av ägarna är i dag 30-40 år men kommer med tiden att bli fler i åldersgruppen 18-24 år*.

Fler beredda att betala för digitalt innehåll
I USA upplever Adobe att ägare av surfplattor blir allt mer villiga att betala för digitalt innehåll och abonnemang.

"Drygt hälften av alla amerikanska förlag förväntar sig att digitala publikationer kommer att generera vinster inom två år. Samtidigt räknar vi med att fler än en av fem amerikaner kommer att använda och läsa digitala tidningar inom två till fem år. Svenska konsumenter är i allmänhet early adopters, så vi väntar oss samma utveckling här", förklarar Dan Andersson.

Företagen upplever en betydande tillväxt inom digital publicering
Adobe upplever inte bara en stark tillväxt hos utgivare av tidskrifter och tidningar, utan också bland andra typer av företag t.ex. Volvo, Ving, Sandvik och Renault, som med fördel enklare kan nå ut till sina kunder genom digitala publikationer och program.

”Antalet företag som använder sig av Adobes DPS-lösning för att stärka sin marknadsföring har vuxit med hela 30 procent de senaste sex månaderna. Detta beror på möjligheten att bättre rikta innehåll t.ex. via kataloger och kundmagasin, och därmed skapa kundlojalitet – allt via mobila enheter”, säger Dan Andersson.

Stora nordiska utgivare som Bonnier, Egmont, Sanoma och Aller Media erbjuder flera av sina magasin digitalt via Adobe DPS, och det samma gör många internationella mediehus t.ex. Fast Company, Hearst Corporation och National Geographic.

Om Adobe Digital Publishing
Adobe Digital Publishing ligger bakom mer än 100 miljoner digitala nedladdningar – inklusive tidskrifter, tidningar, marknadsföringsmaterial och appar för läsare och konsumenter – under de två senaste åren. Flera av de ledande förlagen använder DPS för att publicera digitala versioner av sina tidningar eller tidskrifter.Annonsbilliga resor