fb


2013-09-26 10:51

Årets Trädgårdsbok 2013. Jord - en bok om global och lokal jordkunskap som alla borde läsa!

| Mer

Ekonomi

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2013 går till författaren och forskaren Håkan Wallander för boken Jord – Funderingar kring grunden för vår tillvaro, utgiven på Bokförlaget Atlantis. 

Gartnersällskapets fackmannajurys motivering lyder:
    Med en personlig presentation av globala och lokala aspekter på jord och odling öppnar boken dörren till en dimension av odling som hitintills inte har uppmärksammats i den utsträckning som den borde.
    Författaren tar ett ambitiöst helhetsgrepp och lyckas förmedla välunderbyggd jordbunden kunskap som väcker intresse, nyfikenhet, eftertanke och odlarglädje. Jord är en förutsättning för all traditionell odling och boken har något viktigt att säga både professionella och amatörer som vill utveckla sitt odlande.
    ”Jord” fyller en lucka i trädgårdslitteraturen och är en bok som alla odlare borde läsa.

Det är en stor glädje att få utmärkelsen och lite av en överraskning. Min bok är inte en klockren trädgårdsbok, men det är nog bland trädgårdsfolk som jag känner mig mest hemma, säger Håkan Wallander som till vardags är professor i markbiologi vid Lunds universitet.

Speciellt glad blev jag över att juryn tycker att boken fyller en kunskapslucka inom trädgårdslitteraturen, då kan jag kanske återgälda lite av den kunskap som jag fått mig till genom läromästare som Åke Truedsson, Nils Åkerstedt och Gunnar Kvarnbäck, avslutar Håkan Wallander.

Priset Årets Trädgårdsbok instiftades 2003 för att lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Stockholms Gartnersällskap samlar yrkesutövare inom trädgårdsområdet sedan 1848 och utgör en kulturbärande kunskapsbank.

Under flera år har Stockholms Gartnersällskap deltagit på Bokmässans avdelning för Mat & trädgård.  I år firar utmärkelsen Årets Trädgårdsbok tio år och för första gången delas priset ut på just Trädgårdsscenen på Bokmässan i Göteborg.

10 nominerade böcker och en vinnareSällskapet har bett förlagen välja titlar ur sin utgivning av trädgårdsböcker. I år inkom totalt 38 st och bland dem valde fackmannajuryn tio titlar som nominerats samt ett hedersomnämnande.

Alla nomineringstexter och hedersomnämnandet finns på Gartnersällskapets hemsida - www.gartnersallskapet.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor