fb


2013-09-16 14:34

Golvvärmeinstallation flyttar in i mobilen

| Mer

Mobilnyheter

En golvvärmeinstallation kräver dokumentering av mätvärden och bilder på förläggningen för att garantin skall gälla. Att en byggarbetsplats kan vara både smutsig, rörig och ha mycket folk i rörelse är inte en ovanlighet. Ett papper med mätdata kan då vara svårt att hålla reda på. På Ebeco har man löst problemet genom tjänsten Garantera Ebeco, som flyttar allt pappersarbete in i den digitala världen.

Garantera Ebeco är en ny webbtjänst som riktar sig till elinstallatörer som vill kunna ge sina kunder ett giltigt garantibevis men slippa onödigt krångel med papper. Garantera Ebeco låter användaren dokumentera installationsprocessen, spara foton, signera dokumentet och leverera ett garantibevis via e-post till kunden.

Själva processen är mycket enkel och intuitiv. Installatören skapar ett konto, mäter sedan resistans och isolation så att så att golvvärmesystemet har installerats enligt instruktion, tar en eller flera bilder på sitt arbete, signerar dokumentet digitalt och e-postar sedan ett giltigt garantibevis i PDF-format till sin kund. Vill man hellre lämna garantibeviset i pappersformat finns såklart också möjligheten att skriva ut.

Tjänsten sparar tid, arbete och kan på ett enkelt sätt säkerställa att arbetet är korrekt utfört. Dokumenten är alltid tillgängliga och resor mellan kontor och arbetsplats kan undvikas. Ett enkelt verktyg för att effektivisera vardagen, helt enkelt.

 Ett av våra kärnvärden är gör det enklare och vi är ständigt på jakt efter nya vägar att göra vardagen enklare för elinstallatörerna. Garantera Ebeco är ett sätt att göra det just lite enklare, lite roligare och samtidigt ge dem nöjdare kunder, säger Julia Lorenz, marknadschef på Ebeco.

Tjänsten är framtagen i samarbete med webbyrån Kodamera som är Ebecos mångåriga leverantör av webblösningar. Med vikten lagd på tillgänglighet i arbetsfältet är tjänsten gjord med responsiv design. Navigeringen anpassas beroende på om du använder en mobiltelefon eller en vanlig dator för att fylla i uppgifterna från installationen och de ifyllda uppgifterna verifieras mot systemet för att säkerställa en korrekt installation. Tjänsten är byggd i Drupal 7.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor