fb


2013-08-21 21:25

Uppdaterad verktygslåda gör det möjligt att förutse Facebook-uppdateringars genomslagskraft

| Mer

Webbnyheter Uppdaterad verktygslåda gör det möjligt att förutse Facebook-uppdateringars genomslagskraft
Den senaste uppdateringen av Adobe Social, version 3.0, gör det möjligt för företag att förutse när det är bäst att publicera uppdateringar på Facebook.
Adobe Social är Adobes verktygslåda för social marknadsföring och analyserar bland annat likes, kommentarer och delningar av inlägg på Facebook, något som bidrar till att företag får insikt i vilken tidpunkt som är bäst att interagera med användarna för att maximera resultatet.
Ett anmärkningsvärt tillskott till Adobe Social är Foursquare. Integrationen bygger på ett exklusivt partnerskap med Gnip, som bl.a. hanterar Foursquares check-in-data. Genom att få tillgång till lokal mobildata kan marknadsförare bättre förstå vad som framkallar kundens check-ins och hur lokala marknadsinitiativ kan anpassas efter särskilda platser.
”De nya förbättringarna är ett steg mot en ökad förståelse för konsumenternas köpbeteende och innebär att företagen får en bättre insikt i när de bör interagera med sina kunder för att uppnå bäst resultat. Foursquare-integreringen innebär också att marknadsansvariga nu än mer effektivt kan mäta ROI ”, säger Håkan Cedell, nordisk chef för Adobe Social.
I och med att Adobe Social 3.0 , utöver Foursquare, stödjer Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Reddit, Tumblr, Twitter och YouTube, ger verktygslådan marknadsförare en omfattande förståelse av sociala konversationer, konsumentbeteende och trender.
Uppdateringen av Adobe Social innebär även att marknadsansvariga nu kan hantera och följa kampanjer från surfplattor och andra mobila enheter. Den erkända analysfirman Info-Tech Research Group konstaterar i sin senaste rapport att Adobe Social blivit en ”trendsättare att räkna med”.Annonsbilliga resor