fb


2013-08-16 11:03

Höjning av alkoholskatten sågas

| Mer

Politik Folkhälsominister Maria Larsson (KD) vill att alkoholskatten höjs senast 2014. Men kritiken från berörda myndigheter är redan hård.
_Det är vansinnigt, smugglarna skulle gnugga händerna om skatten höjs, säger Thomas Berggren, polisinspektör i Skåne.

Inför valet 2010 lovade alliansregeringen att höja skatten under innehavande mandatperiod. Huvudsyftet var att minska alkoholens skadeverkningar. Under sensommaren 2011 fördes också diskussioner inom regeringen om en alkoholskattehöjning, men förslaget drogs tillbaka eftersom regeringens beräkningar byggde på felaktiga siffror över hur stora volymer som förs in illegalt i landet. Bakom avslöjandet stod Göteborgs-Posten och sedan dess har det varit tyst om saken fram till nu.

Det var i mitten av juli som Maria Larsson igen väckte frågan om en höjning av alkoholskatten och vill att den tas upp i höstens budgetförhandlingar.
Men frågan är om det är rätt väg att gå för att minska drickandet? Kritiker menar att en höjning av skatten riskerar att öka smugglingen av alkohol ytterligare då smugglarnas vinstmarginal ökar. En utredning och översyn av smugglingen har i stället efterlysts.

Polisinspektör Thomas Berggren är starkt kritisk.
_Ungefär 80 procent av den alkohol som förs in i Sverige kommer in via Skåne. Vi ser vilka konsekvenser som en ökad smuggling för med sig. De stora förlorarna är ungdomar som riskerar att hamna i missbruk. En höjning av skatten skulle öka problemen ytterligare.
_Ge oss i stället mer resurser så att vi kan bekämpa smuggling och den organiserade brottsligheten som redan nu ökar, säger Thomas Berggren.

Tony Magnusson, operativ chef för Tullens brottsbekämpning i Göteborg, är inne på samma linje.
_En höjning av alkoholskatten löser inte problemen enligt min mening. Smuggling av alkohol är redan nu ett växande problem. Och om vinstmarginalerna blir större så kommer problemen öka ytterligare. Vi gör vad vi kan men våra resurser är inte tillräckliga, säger Tony Magnusson.
Enligt färsk statistik från Tullverket ökade beslagen av sprit under första halvåret i år med drygt 40 procent jämfört med 2012.

En liknande uppgång har också rapporterats från Norge, där det finns förslag om att i höstens regeringsbudget höja alkoholskatten med 5 procent. Under årets första sex månader ska smugglingen av öl och sprit ha ökat med 59 respektive 54 procent enligt den norska tullen. Finansdepartementet i Norge beräknar att en höjning av alkoholskatten ska minska försäljningen med cirka 550 miljoner norska kronor, som också är syftet med skattehöjningen.
Annonsbilliga resor