fb


2013-08-12 21:07

8 miljarder nettosparades i fonder i juli

| Mer

Fondnyheter I juli nysparades totalt 8 miljarder kronor netto i fonder. Sparandet präglades av uppgången på aktiemarknaderna och den största delen, 5 miljarder, gick till aktiefonder. Även blandfonder och obligationsfonder uppvisade nettoinsättningar medan det var uttag från penningmarknadsfonder. Fondförmögenheten ökade under månaden och uppgick till 2 299 miljarder vid slutet av juli, vilket är den högsta förmögenheten någonsin.
Under juli månad uppgick nettosparadet i fonder till totalt 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 5,1 miljarder och i obligations- respektive blandfonder nettosparades 3,1 respektive 0,3 miljarder. Däremot gjordes uttag ifrån penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på 0,9 miljarder kronor.
Hittills i år har totalt 55,9 miljarder kronor nyparats i fonder netto.Annonsbilliga resor