fb


2013-07-12 12:42

Halvårsrapport: Nästan 50 miljarder i nysparande i fonder under första halvåret

| Mer

Fondnyheter Halvårsrapport: Nästan 50 miljarder i nysparande i fonder under första halvåret
I juni nettosparades totalt 1,8 miljarder kronor i fonder. Penningmarknadsfonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar medan aktiefonder noterade uttag. Insättningarna under månaden bidrog till att det totala nettosparandet under första halvåret summeras till närmare 50 miljarder. Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet till 2 225 miljarder kronor.
Under juni månad uppgick nettosparadet i fonder till totalt 1,8 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinsättningar på 7,6 miljarder och i blandfonder nettosparades 2,5 miljarder. Däremot gjordes uttag ifrån aktiefonder och obligationsfonder på 7,7 respektive 0,7 miljarder kronor.

Hittills i år har totalt 48,3 miljarder kronor nettosparats i fonder, vilket utgör det största inflödet under ett första halvår sedan 1997.Under juni präglades världens aktiemarknader av stor turbulens. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 5 procent. Aktiefonder noterade ett totalt nettoutflöde på 7,7 miljarder kronor och de största uttagen gjordes från Sverigefonder. Globalfonder och Nordamerikafonder utgjorde undantagen som hade nettoinflöden även i juni.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 13,8 miljarder. De största inflödena har tillfallit globalfonder, följt av Sverigefonder och Nordamerikafonder.Den totala fondförmögenheten minskade under juni med cirka 64 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 2 225 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 198 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.
Annonsbilliga resor