fb


2013-07-03 20:09

Investera i Sorubin - Vatten är världens viktigaste resurs

| Mer

Börs Investera i Sorubin AB (publ) Vatten är världens viktigaste resurs.
Människor, djur, jordbruk och industriella processer behöver tillgång till rent vatten varje dag. Tyvärr har många delar av vår värld ont om friskt vatten och alldeles för många vattendrag, sjöar och hav är döda eller döende.

Det finns många problem att lösa innan vi kan räkna med att världens allt vatten är friskt ocrent.
Ett stort problem är att vattenrening kostar mycket pengar. Den dyraste delprocessen alla kategorier är luftningen som ofta står för hälften av alla kostnader.

Sorubin har därför en viktig del av den lösning som krävs för att det återigen skall gå att bada i alla världens vattendrag. Vår teknologi har nämligen potential att halvera kostnaderna för luftning.
Det är en stor och växande global bransch som Sorubin verkar i och nu har du chansen att vara med på Sorubins viktiga resa.Annonsbilliga resor