fb


2013-06-25 21:04

Bärbranschen satsar på schyssta villkor i sommar

| Mer

Arbete Kunskap och kontroller ska ge utländska bärplockare bättre arbetsvillkor under årets blåbärssäsong. En ny rapport från Swedwatch visar att det har skett en positiv utveckling inom företagsansvarsområdet i den svenska bärbranschen.
Swedwatch har uppmärksammat dåliga arbetsförhållanden i de svenska bärskogarna sedan 2011 och konstaterar att både detaljhandelsföretag (exempelvis ICA och Coop) och bärgrossister tagit ett stort kliv framåt i sitt ansvarsarbete inför bärsäsongen 2013.
- Under de två senaste åren har företag inom bärbranschen tagit flera initiativ för att förbättra villkoren för de utländska plockarna. Nu ser vi något av ett genombrott, säger Mats Wingborg, utredare med inriktning på internationella arbetsrättsfrågor, som skrivit rapporten Blåbärsbranschen tar krafttag för bättre villkor i skogen på uppdrag av Swedwatch.
I huvuddrag har följande viktiga steg tagits av bärbranschen inför säsongen 2013:
• Branschorganisationerna Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen, samt några av de största detaljhandelsföretagen och grossisterna samarbetar för att införa gemensamma krav och ett gemensamt revisionsverktyg för branschen.
• Fler revisioner och kontroller av bärförsäljare kommer att göras i skogarna än tidigare.
• Ansvarsarbetet kommer att dokumenteras mer systematiskt av grossistföretagen. Statistik ska föras över var bären plockats, vem som köpt och sålt bären samt vilka kvantiteter det rör sig om.
• Utbildningsmaterial i svensk arbetsrätt och annan praktisk information har producerats på thailändska och bärplockare har informerats på plats i Thailand.
• Kraven på att de thailändska bärplockarnas arbetsgivare (bemanningsföretagen) följer regelverken (t ex betalar och redovisar rätt lön) har skärpts.
Huvuddelen av ansvarsarbetet är dock inriktat på att förbättra villkoren för de arbetare som är anställda av thailändska bemanningsföretag, det vill säga den organiserade plockningen. Däremot är kontrollen inte lika omfattande för de fria plockarna.
- En utmaning som återstår är hur man ska förhindra exploateringen vid storskalig fri plockning. Sommaren 2012 såg vi hur företag och nätverk organiserade plockning och tog ut en mellanskillnad när bären såldes vidare. Men dessa företag och nätverk tog inte något arbetsgivaransvar och plockarna var inte garanterade någon lön och var inte försäkrade, säger Mats Wingborg.Annonsbilliga resor