fb


2013-06-17 18:46

Bankföreningens VD kommenterar Konkurrensverkets rapport

| Mer

Bank – Vi delar synen att det ska vara lätt att byta bank och att kunderna ska ha god information priseroch andra villkor. Här ligger vi redan långt framme i Sverige, konstaterar Bankföreningens VD Thomas Östros. Enligt vår syn slår Konkurrensverket in öppna dörrar eftersom flertalet av förslagen redan är föremål för analys eller diskussion i andra sammanhang.Annonsbilliga resor