fb


2013-06-11 21:03

Mycket stort intresse för fonder även i maj

| Mer

Fondnyheter I maj uppgick det totala nettosparandet i fonder till 9,1 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i blandfonder, men också de övriga fondtyperna uppvisade nettoinflöden under månaden. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 2 289 miljarder kronor.
I maj var intresset för fonder fortsatt mycket stort, det totala nettosparadet uppgick under månaden till 9,1 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 6,2 miljarder och i aktiefonder nettosparades 1,2 miljarder. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade nettoinsättningar på 0,7 miljarder kronor vardera.

Hittills under 2013 har totalt 46,3 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav 21,5 miljarder har placerats i aktiefonder.”Aldrig tidigare har nysparandet varit så högt som 46 miljarder kronor under ett års första fem månader”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”I maj var intresset störst för blandfonder, vilket visar att många önskar den extra riskspridning som dessa fonder ger. Fondspararna har hittills i år varit avvaktande till nysparande på tillväxtmarknader.”

I maj var utvecklingen på aktiemarknaden fortsatt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 2 procent.

Aktiefonder noterade i maj ett totalt nettoinflöde på 1,2 miljarder kronor. Störst insättningar gjordes i globalfonder och Nordamerikafonder, men även Sverigefonder uppvisade nettoinflöden under månaden. Däremot gjordes nettouttag från tillväxtmarknadsfonder, i synnerhet ifrån fonder som placerar i Östeuropa, samt från Asienfonder, Nordenfonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt.

Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 21,5 miljarder. De största inflödena har tillfallit Sverigefonder, globalfonder och Nordamerikafonder.Annonsbilliga resor