fb


2013-06-10 19:29

MODO Hockeys VD Anders Trollsås lämnar

| Mer

Folk MODO Hockeys styrelse meddelar idag att klubbens VD Anders Trollsås lämnar sin anställning.

- Föreningen har under våren genomfört stora förändringar i sin organisation och en långsiktig plan för framtiden har tagits fram. Anders har under fyra år som VD för MODO Hockey dragit ett tungt lass. Vi är överens om att detta är en lämplig tidpunkt att skiljas, säger ordförande Tomas Byberg.

Styrelsen har för avsikt att utse Börje Lindholm som tillförordnad VD. Lindholm är ett känt namn i bygden och kommer närmast från tjänsten som VD för Örnfrakt. Han kommer att ha en tidsbestämd anställning med uppdraget att upprätthålla VD:s arbetsuppgifter. I uppdraget ingår även att omgående påbörja rekryteringsarbetet av en ny permanent VD.
Lindholm tillträder tjänsten omgående.
Annonsbilliga resor