fb


2013-06-01 17:42

Premiepensionsutredning ger bidrag till fortsatta diskussioner

| Mer

Fondnyheter I dag har en särskild utredare lämnat sina förslag till översyn av premiepensionssystemet till regeringen. Det är bra att premiepensionssystemet analyseras och diskuteras. Vi hoppas dock att pensionspolitikerna väljer att stå för långsiktighet och stabilitet.

Utredningen har lämnats i form av en promemoria som fått namnet ”Vägval för premiepensionen”. Den ska nu behandlas av den politiska pensionsgruppen och socialförsäkringsministern Ulf Kristersson.

Det som kommer fram i dagens utredning när det gäller vägval, är funderingar som fanns med redan i underlaget till beslutet om att premiepensionssystemet skulle införas. Premiepensionssystemet har fungerat väl, trots flera turbulenta perioder och färre än en procent av pensionsspararna har en negativ värdeutveckling. Systemet ger möjlighet, inte tvång, att göra egna val och få ökad avkastning, inte minst för de yngre generationerna. För dem som inte vill engagera sig, finns ett bra statligt alternativ.

Premiepensionssystemet är öppnare och enklare än dagens tjänstepensionslösningar. Fondbolagen ger stora rabatter på avgifterna. Kanske skulle en väg framåt snarare vara att vidga systemet.

”Privat pensionssparande behöver reformeras. Varför inte öppna premiepensionssystemet för privat pensionssparande?”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

”Det här är en intressant rapport som ger underlag för fortsatta diskussioner. Jag delar uppfattningen om att det är bra med ökad kunskap. Möjligheten att få göra ett eget val bidrar till ett ökat intresse och engagemang för den framtida pensionen. Pensionssystem ska vara långsiktiga och hållbara och man bör undvika att göra dramatiska förändringar efter så pass kort tid. Förbättringar går det alltid att göra, till exempel ökad kontakt med sparare. Men pension är vare sig lotteri eller trolleri”, säger Pia Nilsson.

Utredaren talar om vilket ansvar staten ska ta för individen. Statens åtagande är garantipensionen och den är oberoende av hur det går i premiepensionen.
En av huvudanledningarna till att premiepensionen infördes var att individen skulle ha möjlighet att göra egna val utifrån egna preferenser.
Ny statistik från Pensionsmyndigheten visar att andelen som har gjort ett val ökar med åldern och bland 30-åringar har cirka 40 procent gjort ett eget val till premiepensionen.Annonsbilliga resor