fb


2013-05-13 17:02

Mycket stort intresse för fonder i april

| Mer

Fondnyheter I april uppgick det totala nettosparandet i fonder till 10,7 miljarder kronor. Insättningar gjordes främst i blandfonder, penningmarknadsfonder och aktiefonder. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 241 miljarder kronor.
Nettosparadet i fonder uppgick under april månad till totalt 10,7 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 5 miljarder och i aktiefonder nettosparades 2,1 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 3,2 respektive 0,8 miljarder.
Hittills under 2013 har totalt 37,1 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav drygt 20 miljarder har placerats i aktiefonder.

”Intresset för fonder var stort i april och en svängig aktiemarknad bidrog troligtvis till att blandfonder fick det högsta nettosparandet”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker hos Fondbolagens förening.
”När det gäller aktiefonder valde spararna även i april fonder med global inriktning, medan intresset för tillväxtmarknadsfonder var svagt.”
I april var utvecklingen på den globala aktiemarknaden fortsatt positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 2 procent.
Aktiefonder noterade under månaden ett totalt nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Störst insättningar hade branschfonder, följt av globalfonder, Japanfonder och Nordamerikafonder. Däremot gjordes nettouttag från tillväxtmarknadsfonder, i synnerhet ifrån fonder som placerar i Östeuropa, samt från Sverigefonder och Europafonder.
Hittills i år har aktiefonder uppvisat nettoinsättningar på totalt 20,4 miljarder. De största inflödena har tillfallit Sverigefonder, globalfonder och Nordamerikafonder.

Den totala fondförmögenheten ökade under april med närmare 62 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 241 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 223 miljarder (motsvarande 55 procent) placerade i aktiefonder.Annonsbilliga resor