fb


2013-05-02 18:29

IBM släpper världens minsta film

| Mer

Prylar Idag släpper IBM världens minsta film, ”A Boy and His Atom”. Filmen är den enda i sitt slag som animerats med enstaka atomer. Att få atomer att röra på sig är inte så svårt, men att på ett helt kontrollerat sätt identifiera, styra och forma enskilda atomer är ett stort vetenskapligt steg som kan få långtgående konsekvenser för hur vi kan lagra och hantera information och konstruera elektroniska komponenter.

- Filmens största behållning är kanske inte skådespelarprestationerna utan att den visar på ett konkret, roligt och åskådligt sätt vad vetenskap och forskning kan åstadkomma, säger Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM i Sverige. Forskningen som lett fram till filmen undersöker var gränsen går för hur små det går att göra saker. Dessa resultat kan få avgörande konsekvenser för allt från storleken på elektronisk utrustning till möjligheterna att skapa material i sjukvården som t ex hämmar bakterietillväxt.

Filmen gjordes genom att forskare med hjälp av en tunn nål flyttade totalt 10 000 atomer på en kopparyta genom ett STM (Scanning Tunneling Microscope), som förstorar dem 100 miljoner gånger. För att göra atomerna mer stabila och enklare att flytta kyls de ner till -260 grader C.

Atomfilm ett led i att hantera enorma datamängder
I takt med att datamängderna växer ökar också behovet av lagring. Denna utveckling har drivit fram billigare, mindre och allt mer effektivare minnen. Det finns dock en fysisk gräns för utvecklingen av dagens teknik. IBM ser att tekniken som används för att göra filmen också kan vara ett sätt att hitta nya sätt att lagra information. Med dagens teknik krävs det ungefär en miljon atomer för att lagra en bit data på en dator eller elektroniskt lagringsmedium. IBM-forskare har lyckats lagra samma mängd information på bara 12 atomer. Detta skulle kunna innebära att alla filmer och all musik som finns idag skulle kunna lagras på ett medium som är stort som en nagel.

Uppföljare i Star Trek
Denna film får också en annan filmisk fortsättning genom att IBM-forskare skapat bilder av USS Enterprise, tecknet ”live long and prosper” och ”warp speed into space” med hjälp av enstaka atomer. Dessa bilder kan ses från 1 maj via den officiella appen för den nya Star Trek-filmen ”Into Darkness”.Annonsbilliga resor