fb


2013-04-26 13:30

Renovas vd slutar

| Mer

Folk

Renovas styrelse har idag beslutat att bolagets vd Christian Baarlid ska avsluta sin tjänst den 1 juli 2013.

Marina Johansson, Renovas ordförande:
– Renova står inför en genomgripande omorganisation som är en anpassning till lagen om offentlig upphandling. Den nya organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet 2013-2014.

– I samband med omorganisationen är det dags att även förnya ledarskapet. Christian Baarlid har varit vd för Renova i 12 år. Han har varit en viktig del i att bygga upp Renova till det framgångsrika, regionala miljöföretag det är idag. Arbetet med frågor som jämställdhet och värdegrund är också något som Christian Baarlid har drivit på ett föredömligt sätt.

Vd-bytet innebär inga förändringar vad gäller inriktningen av verksamheten - ägardirektiv och affärsplan ligger fast.

Christian Baarlid har under sina år på Renova etablerat och verkat i ett flertal viktiga samarbeten både nationellt och internationellt. Han kommer under sin uppsägningstid på sex månader att kvarstå som Renovas representant i flera av dessa sammanhang.

Rekryteringen av ny vd startar omgående. Det blir en bred rekryteringsprocess där både bolagsledning och fackliga organisationer kommer att delta. Presidiet har idag fått styrelsens uppdrag att påbörja processen med att ta fram en tillförordnad vd som kan vara på plats den 2 juli 2013 och fram till dess att en ordinarie vd är rekryterad.

– Det blir den nye vd:ns uppgift att ta över omorganisationen och leda det fortsatta förnyelsearbetet med Renova, säger Marina Johansson.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor