fb


2013-04-18 19:57

Zanox ökar takten i hela Norden och tillsätter Tove Nystedt som ny säljschef för regionen

| Mer

Folk Stockholm, 17april 2013 – Zanox ser ett stadigt ökande intresse och en öknad mognad för prestationsbaserad marknadsföring i hela Norden och satsar nu på att öka takten ytterligare i regionen. Som ett led i detta tillsätter man Tove Nystedt som ny Head of Sales Nordics med ansvar för mer- och nyförsäljning av de prestationsbaserade marknadsföringsverktygen.

- Det här uppdraget är extremt rolig, utmanande och även utvecklande. Zanox har en unik position och verktyg som få kan matcha när det gäller prestationsbaserad marknadsföring i digitala kanaler, säger Tove Nystedt. De allra flesta vet redan att de digitala kanalerna är en nödvändighet i nuläget, men utmaningen ligger i att få fler att förstå hur man verkligen drar full nytta av möjligheterna.

Tove kommer närmast från Keybroker i Sverige där hon arbetat i drygt sex år i olika positioner. Rollen på Zanox är nytillsatt som en del i en smärre omorganisation med målet att stärka sälj-teamet över hela regionen.

- Vi kan erbjuda en rad unika verktyg och en helhet för total kontroll över ett företags digitala marknadsföring, säger Frédéric Saigne, Regional Manager Nordics & Eastern Europé på Zanox. Tiden är mogen att öka närvaron i Norden och Tove är en nyckelperson i att få detta att hända, avslutar Frédéric.Annonsbilliga resor