fb


2013-03-27 18:56

Mycket stort intresse för fonder i februari

| Mer

Fondnyheter I februari uppgick det totala nettosparandet i fonder till hela 14,6 miljarder kronor. Liksom i januari gjordes stora insättningar i aktiefonder och blandfonder, medan obligationsfonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 153 miljarder kronor.

Nettosparadet i fonder uppgick under februari månad till totalt 14,6 miljarder kronor, vilket utgör det högsta nettosparandet (exklusive premiepensionsavsättningar) under en enskild månad sedan oktober 2009. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 7 miljarder och i blandfonder nettosparades 7,6 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från obligationsfonder (långa räntefonder) på 3,8 miljarder.

Hittills under 2013 har totalt 22,8 miljarder kronor nettosparats i fonder, varav 16,7 miljarder har placerats i aktiefonder.”Året har börjat mycket starkt på fondmarknaden med både rekordstort nysparande och en god värdeökning. Fondförmögenheten i Sverige är nu på den högsta nivån någonsin”, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening.

”Under månaden har intresset varit särskilt stort för Sverigefonder, vilket visar att de aktiva fondspararna har stora förväntningar på de svenska börsbolagen. Samtidigt vill jag som alltid vid uppgångar på aktiemarknaden påminna om att aktier svänger i värde och att man alltid måste tänka långsiktigt.”

Under februari var utvecklingen på aktiemarknaden fortsatt positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 3,6 procent.

Aktiefonder noterade i februari ett totalt nettoinflöde på 7 miljarder kronor, av vilket den klart största delen, 6,2 mdkr, placerades i Sverigefonder. Även Globalfonder, Nordenfonder och Branschfonder uppvisade relativt stora nettoinsättningar. Nettouttag gjordes däremot från fonder som placerar på tillväxtmarknader, främst från Östeuropafonder.Annonsbilliga resor