fb


2013-02-23 20:38

2013 inleddes med stora insättningar i fonder

| Mer

Fondnyheter
I januari uppgick det totala nettosparandet i fonder till 8,2 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i aktiefonder och blandfonder, medan obligationsfonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 115 miljarder kronor.

Nettosparadet i fonder uppgick under januari månad till totalt 8,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 9,7 miljarder och i blandfonder nettosparades 3,4 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 1,4 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från obligationsfonder (långa räntefonder) på 6,1 miljarder.”I januari gjordes relativt stora uttag från obligationsfonder, vilket kan tolkas som en oro för höjda räntor framöver”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

”Intresset för aktiefonder som vi såg i december fortsatte i januari. Stockholmsbörsens uppgång har troligtvis påverkat nettosparandet. Vi vill dock passa på att påminna om att sparande i aktiefonder alltid bör ses på lång sikt.”

Under januari var utvecklingen på aktiemarknaden positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 5,5 procent. Aktiefonder noterade totalt nettoinsättningar på närmare 10 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondkategorier uppvisade nettoinflöden. Störst var nettoinsättningarna i Globalfonder och Sverigefonder.Den totala fondförmögenheten ökade under januari med 66 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 2 115 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 145 miljarder (motsvarande 54 procent) placerade i aktiefonder.Annonsbilliga resor