fb


2013-02-01 21:16

UNIT4 Agresso levererar molntjänster till ATG

| Mer

IT UNIT4 Agresso levererar molntjänster till ATG

- ATG svingar sig upp bland molnen med nytt affärssystem från UNIT4 Agresso levererat som molntjänst.

Stockholm, 30 januari 2013 - UNIT4 Agresso, världens ledande leverantör av affärssystem för organisationer i snabb förändring, har tecknat avtal med AB Trav och Galopp (ATG).

Under majoriteten av sina verksamhetsår har ATG haft en stark tillväxt och när de nu får affärssystemet levererat som molntjänst kan de frigöra viktig kompetens att fokusera ännu mer på den egna kärnverksamheten. För att allt ska fungera stabilt och säkert är kraven på datasystemen bakom ATGs spel- och pengatransaktioner högt ställda. Efter en lång urvalsprocess av flera leverantörer och ett grundligt förarbete föll valet slutligen på UNIT4 Agressos affärsystemslösningar och Agresso Business World.

– För oss var det viktigt att hitta en lösning som, ur ett användarperspektiv, motsvarande alla våra krav och behov av modernisering och utökad funktionalitet. UNIT4 Agressos system passade bra ihop med våra svenska förhållanden och AgressosBusiness World är ett beprövat system. Det ger en annan trygghet än om vi skulle ha valt något helt nytt. En ytterligare fördel med UNIT4 Agresso är att de är en organisation med en stor strävan och förmåga att kontinuerligt arbeta med en fortsatt systemutveckling, säger Karin Olofsson, CFO på ATG.

– ATG är ett företag i ständig förändring samtidigt som det är oerhört viktigt att de har sina kunders fulla förtroende. Vi ser därför fram emot att hjälpa dem att ta steget ut i molnet. Samtidigt är det viktigt att understryka attmolntekniken bara löser den tekniska förändringsutmaningen. För att stödja deras behov av ständig förändring är den underliggande arkitekturlösningen lika avgörande. Vi måste fokusera minst lika mycket på vad vi levererar som hur vi faktiskt levererar det, säger Jeremias Jansson, VD på UNIT4 Agresso.Annonsbilliga resor