fb


2013-01-11 11:02

F-Secures säkerhetsstrategi får högsta betyg i oberoende utvärdering

| Mer

Datavirus Det oberoende undersökningsföretaget Forrester Research har utvärderat nio it-säkerhetsföretags lösningar för företag och organisationer. F-Secure får högsta betyg för strategi och även F-Secures teknik för att stoppa skadlig kod framhålls i rapporten.
– Utvärderingen bekräftar det jag hör från våra partners och kunder. F-Secure har en extremt konkurrenskraftig produktportfölj och vi tolkar signalerna från marknaden korrekt. Med mer än 20 år i branschen är vi dessutom den mest pålitliga leverantören av tjänster för it-säkerhet, säger David Treiberg, Sverigechef på F-Secure.
I Forrester Researchs rapport, The Forrester Wave™: Endpoint Security, Q1 2013, har it-säkerhetslösningar riktade mot organisationer och företag utvärderats. Säkerhetsprodukternas har bedömts efter hur bra de fungerar för slutanvändaren.
F-Secures toppbetyg i strategi baseras på produktutveckling, pris- och licensmodell, samt marknadsstrategi. I rapporten omnämns F-Secure för att de aktivt går mot en tjänsteplattform istället för att sälja licenser av en produkt. Företagets pågående utveckling beskrivs i rapporten som en vision som går i stark samklang med den större förändring som sker inom it-orådet idag, där organisationer går mot att handla upp tjänster istället för produkter.
F-Secures betyg var också bland de högsta när det gäller skydd mot skadlig kod. Bland annat lyftes förmågan att upptäcka de program som används dölja ett intrång av skadlig kod, så kallade rootkit. Även Deepguard, F-Secures program för att förebygga intrång, framhölls av Forrester Research. F-Secure hade dessutom bland de högsta betygen när det gäller prestanda och precision för att upptäcka skadlig kod. De kunder som intervjuades i samband med rapporten gav F-Secure toppbetyg i den här kategorin.
Forresters Wave-rapporter tas fram för att underlätta för leverantörer att utvärdera vilka it-lösningar som passar behoven bäst. Den aktuella rapporten är utformad för att ge stöd åt it- och säkerhetsexperter att välja rätt partner för att klara utmaningen att tackla slutanvändarens it-säkerhet.
Forresters utvärdering gjordes innan F-Secure hade lanserat Software Updater, en tjänst som proaktivt uppdaterar mjukvaran, vilket gör att säkerhetsluckor snabbt täpps igen. Software Updater har inneburit en tydlig breddning av F-Secures tjänster.Annonsbilliga resor