fb


2012-12-13 20:31

Fondförmögenheten i Sverige för första gången över 2 000 miljarder

| Mer

Fondnyheter I november uppgick det totala nettosparandet i fonder till 1,4 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes i blandfonder och räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av november för första gången någonsin till över 2 000 miljarder kronor.

Under november månad nettosparades totalt 1,4 miljarder kronor i fonder. Blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 mdkr. Även obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 1,8 mdkr vardera. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder och hedgefonder på 4,6 respektive 0,5 miljarder.
”Att blandfonder fick det största nysparandet i november medan det var uttag från aktiefonder visar att de aktiva fondspararna var fortsatt tveksamma till aktier och önskar större riskspridning”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening.

Hittills i år har cirka 37 miljarder kronor nettosparats i fonder. På grund av tidigare problem med statistiken över nettosparandet inom premiepensionen kommer en uppdatering av tidigare publicerad flödestatistik att ske när statistiken för hela 2012 publiceras i januari 2013. Bland annat har överföringar till de så kallade förvaltarbolagens fond-i-fonder inte ingått, vilket har lett till att statistiken hittills i år visat ett nettoutflöde ur premiepensionen.

Under november var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 3 procent. Trots detta uppvisade aktiefonder alltså ett totalt nettoutflöde på 4,6 mdkr och uttag gjordes i första hand från Sverigefonder.Den totala fondförmögenheten ökade under november med drygt 30 miljarder kronor och uppgick vid månadsskiftet, för första gången, till över 2 000 miljarder. Av den totala förmögenheten var 1 053 miljarder (motsvarande 53 procent) placerade i aktiefonder.Annonsbilliga resor