fb


2012-12-07 9:19

Mobicard Media Group tar in sex miljoner

| Mer

Börs Interjuv med vdLars Hellewig för Mobicard Media Group .

Enligt ert Prospekt / Informationsmemorandum vill ni ta in x miljoner kronor beroende på teckningsgrad. Hur länge ska dessa pengar räcka?

Svar Mobicard Media Group ”MMG” har radikalt minskat sin burn rate från ca 800,000 kr i juni till ca 75,000 per månad i dagsläget. Vi räknar med att klara oss i upp till ett år med de medel som nu inflyter från emissionen.

Kommer alla nuvarande aktieägare att delta i emissionen?

Svar De större aktieägarna har indikerat sitt deltagande

Vad kommer likviden först och främst att användas till?

Svar Att göra bolaget skuldfritt samt att utveckla den befintliga tekniska plattformen. Likaså skall likviden utnyttjas för utvecklingen av de affärskoncept som omfattas av de nyligen ingångna avtalen om satsningar i Europa och exploatering av agenturen för appverktyget - AppZell

Vilka är de största riskerna?
Svar Att våra Europeiska samarbetspartners inte lever upp till förväntningarna samt olika icke påverkbara omvärldsfaktorer

Vad är er konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna?

MMG har ett avtal med Camping Key Alliance ”CKA” som är en europeisk samarbetsorganisation för ett antal nationella campingorganisationer som totalt omfattar ca 20 miljoner medlemmar och fler är på väg in. Denna kunddatabas är helt unik och har en extrem potential. CKA ger ut ett europeiskt campingkort som är obligatoriskt när man skall checka in på olika campingplatser. Detta kort är också bärare av olika förmåner i form av rabatter och erbjudanden. CKA syftar nu till att ersätta plastkortet med en digitaliserad version som utnyttjas via Smart Phones. Den tekniska plattform som erfordras för detta är en ”White Label” version av Mobicards plattform. Lansering av CKA s digitala kort sker inför säsongen 2013. Avtalet med CKA innehåller bestämmelser om vinstdelning innebärande att MMG har del i de intäkter som skapas via de olika erbjudanden som är kopplade till kortet. CKA samarbetet förväntas bli en av hörnstenarna i Mobicards fortsatta internationella utveckling.Annonsbilliga resor