fb


2012-11-27 16:54

JAK Medlemsbank uppmuntrar forskning inom räntefri och uthållig ekonomi

| Mer

Bank JAK Medlemsbank presenterar stolt två nya stipendiater för i år. Susanna Lindström tilldelas 10 000 kr för sin forskning omolika faktorer som leder till skuldsättning bland ungdomar och vilka motiv som föregår individens beslut att ta lån. Inom JAK har vi också en ungdomssatsning som bland annat syftar till att förhindra att unga människor hamnar i skuldfällan. En uppsats av detta slag kommer att bidra till förståelse om motiven bakom ungas skuldsättning.
Ines Chadi, tilldelas 5000 kronor som ett stöd till hennes doktorandforskning kring problematiken på dagens globala marknadsekonomi för små producenter i utvecklingsländer och hur globaliseringen har påverkat deras lokala samhälle och kultur.
- Vi upplever att intresset för uthållig ekonomi ständigt växer. Det märker vi inte bara på stipendieansökningarna som vi får in utan också på det ökade intresset att delta i våra riksevenemang, där de färdiga uppsatserna presenteras, säger JAK Medlemsbanks medlemschef Ann-Marie Svensson.
Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som skriver uppsatser inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och ser samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Uppsatserna kan behandla såväl lokala som globala rättviseperspektiv.Annonsbilliga resor