fb


2012-11-12 16:54

6,6 miljarder till fonder i oktober - fondförmögenhet på rekordnivå

| Mer

Fondnyheter 6,6 miljarder till fonder i oktober
- fondförmögenhet på rekordnivå
I oktober uppgick det totala nettosparandet i fonder till 6,6 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i räntefonder och blandfonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 1 970 miljarder kronor.
Under oktober månad nettosparades totalt 6,6 miljarder kronor i fonder. Obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) uppvisade nettoinflöden på 3,4 mdkr vardera och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 mdkr. Däremot gjordes det under oktober nettouttag från aktiefonder och hedgefonder på 2,9 respektive 0,3 miljarder.Annonsbilliga resor