fb


2012-10-31 20:10

83 procent av de vanligaste typerna av skadlig kod kan undvikas från början

| Mer

Datavirus 83 procent av de vanligaste typerna av skadlig kod kan undvikas från början – nya Software Updater från F-Secure gör det möjligt
Attacker med skadlig kod blir allt mer genomtänkta och ouppdaterad programvara är just nu ett av de största säkerhetshålen. F-Secure kombinerar omfattande säkerhetsfunktioner med automatiska programvaruuppdateringar i nya Software Updater för företag.
Stockholm, 30 oktober 2012: F-Secure lanserar idag Software Updater, lösningen som tagits fram som ett direkt svar till den kritiska ökningen av skadlig kod riktad mot programvaror och operativsystem. Över 80* procent av de största hoten från skadlig kod som identifierats av F-Secure Labs just nu, utnyttjar sårbarheter i programvara. För företag betyder dessa ett stort hot mot informationssäkerheten eftersom ett intrång snabbt kan leda till att känslig information kommer till fel händer och förloras.
Software Updater är en helt ny och proaktiv lösning för patchhantering, vilket innebär att tjänsten scannar och proaktivt uppdaterar företagets samtliga programvaror. Tjänsten öppnar nya möjligheter för företag att ta ett järngrepp över datasäkerheten som samtidigt kan hantera alla företagets plattformar såsom datorer, surfplattor och andra mobila enheter. Software Updater ingår som ytterligare en tjänst i F-Secures omfattande säkerhetslösning för företag, Protection Service for Business.
– Din programvara är som huvudentrén till din dator, säger David Treiberg, Sverigechef på F-Secure. En programvara som är dåligt uppdaterad är som en öppen dörr för alla möjliga attacker. Det tar generellt sett bara tre dagar från det att en programvaruuppdatering släppts till att ett virus är utvecklat som utnyttjar sårbarheten i programvaran.
Det bästa försvaret är att hålla alla programvaror uppdaterade, vilket även inkluderar plug-in-applikationer och webbläsare. För företag med begränsade IT-resurser kan detta vara nästan omöjligt att hinna med och frågan blir ofta bortprioriterad vilket lämnar företaget mycket sårbart för attacker.
Anpassad för företagsbehoven
Software Updater säkerställer att företags operativsystem och applikationer från tredje part är ständigt uppdaterade. Den skannar proaktivt datorer efter luckor i säkerhetsuppdateringar och åtgärdar dem automatiskt samt redovisar resultaten löpande.
- I de flesta fall är många företag inte ens medvetna om att det finns uppdateringar tillgängliga, vilket betyder en enorm säkerhetsrisk, säger David Treiberg. I jämförelse med traditionella patch management-tjänster, hanterar Software Updater uppdateringar proaktivt för att effektivt åtgärda säkerhetsrisker och IT-avdelningen kan lägga sina resurser på andra arbetsuppgifter.
Världens mest fullständiga säkerhetslösning
F-Secures lösning för företag, Protection Service for Business, är det mest omfattade säkerhetsskyddet på marknaden. Lösningen finns tillgänglig hos tusentals återförsäljare runt om i världen och tillhandahåller ett pålitligt skydd mot virus, spionprogramvara, spam och mejlattacker. Den erbjuder dessutom brandvägg och serverskydd. Protection Service for Business med Software Updater kommer att finnas tillgänglig i Sverige fr.o.m. november.Annonsbilliga resor