fb


2012-10-10 20:15

Fondspararna valde aktiefonder i september

| Mer

Fondnyheter I september gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder, medan penningmarknadsfonder hade nettouttag. Totalt uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 1,1 miljarder kronor under månaden.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september till 1963 miljarder kronor, vilket är en ökning med 40 miljarder sedan förra månadsskiftet.

Under september månad gjordes ett totalt nettouttag från fonder på 1,1 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder uppvisade nettoutflöden på 3,2 respektive 1,7 mdkr, och från obligationsfonder (långa räntefonder) nettouttogs 0,3 mdkr. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder på 2,1 respektive 1,4 miljarder.”Vi kan konstatera att det är avvaktande på fondmarknaden, där insättningar i aktie- och blandfonder inte kompenserar för uttagen ur ränte- och hedgefonder. 1,1 miljarder i nettouttag ska emellertid ses i ljuset av att den totala fondförmögenheten under månaden ökade med 40 miljarder”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening.

”Trots att Sverigefonder har haft en genomsnittlig avkastning hittills i år på 11 procent verkar spararna fortsatt osäkra om läget och under månaden har uttag gjorts ur Sverigefonder.”

Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under september, tillföll den största delen (2 mdkr) Globalfonder. Även Europafonder och Östeuropafonder uppvisade relativt stora nettoinsättningar under månaden. Nettouttag gjordes däremot från aktiefonder som placerar i Sverige.Annonsbilliga resor