fb


2012-09-26 20:24

MicroStrategy lanserar sin senaste Business Intelligence -plattform, MicroStrategy 9.3

| Mer

IT Nya MicroStrategy 9.3 innehåller kraftfulla förbättringar för Visual Data Discovery, Dashboards, Big Data, och Analytics.
Stockholm, 26 september 2012 – MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), den ledande globala leverantören av programvara för Business Intelligence (BI), meddelar idag att de lanserat MicroStrategy 9.3, den senaste versionen av företagets kärnplattform.
En sofistikerad BI-plattform som gör Business Intelligence både snabbare och enklare
MicroStrategy 9.3 innehåller tusentals nya möjligheter och förbättringar. Datautforskningsmjukvaran Visual Insight har bland annat fått ökat stöd föravancerade analyser från ”R” – ett open source-språk för prediktiv analys, och förbättrad anslutningsbarhet med Hadoop. MicroStrategy 9.3 levererar också en snabb, ”Google-liknande” sök-upplevelse och introducerar en ny och innovativ administrationsprodukt som de kallar MicroStrategy System Manager och som kan automatisera manuella flerstegsprocesser. Alla dessa förbättringar säkerställer att affärsmänniskor får rätt information i rätt tid för att kunna fatta bättre affärsbeslut.
– MicroStrategy 9.3 är ett stort steg framåt för ett företag som redan är ledande inom analysmarknaden, säger Tony Cosentino, Vice President och Research Director på Ventana Research. Med tanke på företagets fördel av att vara enföretagsplattform – och deras steg mot utforskningsverktyg i och med Visual Insight – befinner de sig i ett bättre utgångsläge än många andra aktörer på marknaden som försöker röra sig mot företagsrollen. Faktumet att företaget byggt sin plattform från grunden ger dem ett övertag gentemot andra aktörer med inte fullt lika organiska strategier, säger Tony Cosentino.
Snabb och intuitiv datavisualisering och utforskning
Micro Strategy Visual Insight 9.3 innehåller nya funktioner som låter användaren utforska data och hantera dashboards snabbt och enkelt. Tre nya visualiseringar – Densitetskartor, bildlayouter, och nätverksdiagram – kombinerade med en repertoar på över 300 olika analytiska funktioner möjliggör enkla analyser av information som lagrats på vilken datakälla som helst, till exempel relationella databaser, flerdimensionella databaser, Hadoop-distributioner, webbtjänster, och Excel-filer.
– Microstrategys nya version (9.3) av Visual Insight adderar självhanteringsfunktioner till denna BI-plattformsdistributörs uppskattade företagslösningar, säger Dr. Carsten Bange, grundare och CEO för Business Application Research Center (Barc), ett ledande och oberoende europeiskt analysföretag för mjukvaruindustrin. Ger man användarna möjlighet att själva utforska och analysera sina data minskar flaskhalsarna i rapportsystemen och den positiva användarupplevelsen ökar.
Kendra Burgess, produktchef på Dell, säger: ”Micro Strategy 9.3 har några fantastiska uppdateringar över hela plattformen som ger MicroStrategy ett svårslaget övertag. De har förbättrat den övergripande användarvänligheten,Visual Insight, Data Import, och de automatiserade administrativa processerna. MicroStrategy 9.3 öppnar helt enkelt upp fler möjlighet att leverera dashboards och att utforska data”.
Extrahering av affärsinformation som lagras i Apache Hadoop och SAP HANA
Eftersom att Big Data nu är en viktig konkurrensfördel för många organisationer har MicroStrategy 9.3 en funktion som låter användaren ta del av affärsinformation som lagras i Apache Hadoop-, och SAP HANA-datakällor. MicroStrategy 9.3 låter användarna skapa rapporter och göra analyser utan att kräva någonexpertis inom de olika teknikerna. MicroStrategy 9.3-plattformen inkluderar en Hive Thrift-koppling för Apache Hadoop, och dessutom en helt ny koppling för SAP HANA. Med hjälp av MicroStrategy’s MultiSource Option och inbyggda minnesteknik kan organisationer enkelt sammanfoga data från Hadoop och SAP HANA med data från andra datakällor, vilket resulterar i en pålitlig data-analysöver flera olika informationskällor.
– Möjligheten att skala data med hjälp av MicroStrategys ROLAP-motor och välintegrerade minnesfunktioner har länge varit en vattendelare, men i 9.3-versionen har MicroStrategy adderat stöd för SAP HANA, Hadoop, och Hive. MicroStragey fortsätter att finslipa en redan mycket solid produkt och lyckas förbättra den på många plan, säger Cindi Howson, President för BIScorecard, en ledande källa för djuplodande tester av BI-produkter.
Rob Berman, som är Teradata’s Vice President för globala allianser, säger: ” Vi har varit partners sedan 1995, och under den tiden har MicroStrategy utforskat de unika möjligheterna som finns i Teradata-plattformen fullt ut. Det kommer därför inte som någon överraskning att 9.3-versionen fortsätter denna långa historia av optimerade tekniska integrationer för Teradata’s analytiska plattform för BI. Den nya versionen innebär också att prestandan och skalbarheten har ökat genom att den nu utnyttjar Teradata’s Kolumn-baserade lagringsalternativ. MicroStrategy har dessutom ökat kompabiliteten och optimeringen med Teradata Aster för Big Data analytics”.
Ett utökat bibliotek för analytiska funktioner med beräkningar gjorda i ”R”
MicroStrategy 9.3 utökar repertoaren för dess analytiska funktioner medöver 5000 nya beräkningar gjorda inom open source-projektet ”R”, det mest välanvända statistiska programspråket. Företag kan skapa KPI: er med hjälp av beräkningsmöjligheterna i ”R” och sedan applicera beräkningarna på sin Big Data med hjälp av MicroStrategy’s rapporter och dashboards.
Ny, ”Google-lik” sökmotor för metadata
MicroStrategy 9.3 innehåller en mycket snabb, ”Google-liknande” sök-upplevelse som ger användarna möjligheten att hitta svar snabbt och enkelt. I organisationer med flera olika utrullningar kan det finnas tusentals olika rapporter och dashboards som innehåller information om oändligt många olikasaker. Utmaningen är att låta de enskilda användarna hitta just den rapport som innehåller svaren som de är ute efter, utan att de ska behöva öppna flera olika rapporter. MicroStrategy’s nya sökmotor löser detta problem genom att låta användarna söka efter de rapporter som kan tänkas innehålla svaren som de är på jakt efter. Den nya sökfunktionen låter också användarna skapa nya rapporter genom själv fylla i de olika sökningarna som användaren gör, vilket snabbar upp och förenklar processen.
– MicroStrategy’s nya sökmotor, tillsammans med de övriga uppdateringarna, kommer definitivt att tilltala våra kunder, eftersom att den är enkel att använda och skapar värdefulla rapporter och analyser över hela deras organisation, säger Matt Cox, Team Lead för LancetCare, på Lancet Software.
Automatiserad BI-administration med MicroStrategy System Manager
MicroStrategy 9.3 introducerar en ny och innovativ administrationsprodukt som heter MicroStrategy System Manager, och som kan automatisera de olika manuella processer som krävs för att hantera ett BI-ekosystem. MicroStrategy System Manager kan till exempel automatisera migreringen av förändringar gjorda i en BI-applikation i utvecklingsstadiet till den verksamma miljön. Den kanockså automatisera den inkrementella uppdateringen av cachad data, och utföra storskaliga distributioner av rapporter vid förbestämda tider så snart ny data finns tillgänglig. MicroStrategy System Manager, som är den första av sitt slag inom BI-fältet, sparar tusentals timmar av manuellt arbete för dem som administrerar BI-system, ger användarna bättre prestanda, och minskar de administrativa kostnaderna avsevärt.
– MicroStrategy System Manager har förenklat hela vår administrativa process runt vårt BI-system genom att skapa och automatisera arbetsflöden som integrerar MicroStrategy-processer med andra processer, säger Mathew Pitt, MicroStrategy-administratör på dunnhumby. Vi ser många fördelar och stora besparingsmöjligheter i att göra om manuella, standardiserade processer till kod-baserade processer, som till exempel att automatiskt konfigurera ny miljöer och möjliggöra LDAP, såväl som att automatisera förändringskontroll över utvecklings-, test-, och produktionsmiljöer.
Albert Sanchez Casals är MicroStrategy Service Owner på Swisscom AG’s avdelning för Business Inteligence Operations. Han noterar: ”MicroStrategy System Manager kommer att ge Swisscom möjligheten att automatisera arbetsflöden, som till exempel återskapandet av metadata-objekt från en miljö till en annan, samtidigt som utvecklarna kommer ha möjlighet att hantera arbetsflöden för test och utveckling på egen hand och på så sätt spara mycket tid”.
– I och med lanseringen av 9.3, visar MicroStrategy sin dedikation till att leda BI-industrin in i en ny era, säger Sanju Bansal, COO på MicroStrategy. Med mer än 20 års erfarenhet av att skapa framgångsrika grunder för BI-system, är MicroStrategy nu fokuserade på att utöka den grunden med fler och större möjligheter till avancerade funktioner för bland annat visualiseringar, utforskning av data, snabbare resultat, molnspridning, mobila applikationer och att ge användarna möjligheten att själva hantera sina ärenden. Sammantaget leder alla dessa nya dimensioner till helt nya värde-nivåer för företag som arbetar med BI idag.
Testa MicroStrategy 9.3 i molnet
MicroStrategy Cloud sammanför alla funktioner i MicroStrategy 9.3 i en och samma integrerade tjänst. MicroStrategy’s molnlösning passar för företag med en rad olika hosting-möjligheter, däribland möjligheten att ansluta till datakällor på kundernas mark, data som lagras i MicroStrategys egna molnbaserade databaser, eller i andra molndatabaser. Jämfört med traditionella lösningar med servrar på plats hos företagen, gör MicroStrategy Cloud blandannat utrullningen av BI-applikationer snabbare och mer flexibel. Prestandan förbättras även, och allt sker med ekonomiska fördelar som en molnlösning innebär.
MicroStrategy 9.3 är tillgänglig som en gratis bundle för 25 användare, och ger Visual Data Discovery, mobila applikationer, dashboards, och rapportleveranser till olika avdelningar utan extra kostnadAnnonsbilliga resor