fb


2012-09-18 20:07

Nyx lanserar ”Nyx Revolution” – ett nytt patenterat säkerhetskoncept för färre oönskade kameralarm

| Mer

Prylar Nyx lanserar ”Nyx Revolution” – ett nytt patenterat säkerhetskoncept för färre oönskade kameralarm
Det svenska säkerhetsföretaget Nyx Security lanserar i dagarna Nyx Revolution – en paketlösning med både teknisk infrastruktur och utbildning för säkerhetsföretag. Nyx Revolution optimerar operatörernas hantering av kameralarm så att antalet oönskade larm till larmcentralerna minskar. Färre fasklarm är en förutsättning för att bedriva kameraövervakning i större skala.
För att få ner antalet oönskade larm och effektivisera arbetet för operatörerna i larmcentraler har Nyx Security lanserat en patenterad paketlösning till säkerhetsföretag kallat Nyx Revolution. I denna lösning tillhandahåller Nyx en färdig infrastruktur för att optimera operatörernas hantering av kameralarm, vilket är en förutsättning för att bedriva kameraövervakning i större skala.
Bakgrunden är att oönskade larm kostar pengar och minskar uppmärksamheten på de ”skarpa” larmen. Oönskade larm riskerar att avsevärt minska både den brottsförebyggande effekten och uppklarandeprocenten. Nyx Security har provkört Nyx Revolution i såväl egen regi som på larmcentraler hos samarbetspartners under de senaste två åren för att trimma lösningen och optimera resultaten. Nyx Revolution är nu i drift och Nyx Security har beviljats patent för lösningen i Sverige.
- För att få ner antalet oönskade kameralarm så måste man ha kunskap och erfarenhet om kamerbevakning i realtid och därmed bygga lösningen själv. Det är därför som Nyx har tagit fram en lösning som innebär att systemet minimerar antalet oönskade larmhändelser, vilket bidrar till att det behövs färre operatörer vid skärmarna. En larmcentral har därmed möjlighet att bygga upp en effektiv kamercentral, säger Andreas Johansson Österberg, VD, Nyx Security.
Nyx Security har tagit den svenska säkerhetsbranschen med storm de senaste två åren med sin brottsförebyggande innovativa säkerhetslösning baserad på intelligenta kameror och videoanalys av händelseförlopp i realtid. Man har etablerat ett flertal samarbeten med svenska aktörer inom säkerhet, bl a Securitas, Niscayah, Bravida Säkerhet och Rapid Larmcentral, och har fått flera stora beställningar från bl a Statoil, Peab och NCC. En utlandssatsning är påbörjad.
Nyx intelligenta lösningar bygger på Revisec, Nyx innovativa säkerhetsplattform baserad på egenutvecklad och världsledande intelligent videoanalys av händelseförlopp i realtid. Kamerorna kan när det händer upptäcka avvikande händelseförlopp, t ex intrång eller avvikelser från rutter och processer, och då larma operatörer som beslutar om omedelbara åtgärder. Systemen möjliggör effektiv dygnet runt-bevakning året om till en låg kostnad och förebygger och dokumenterar skadegörelse, stölder och olyckor.
Nyx Security har cirka 4 000 intelligenta kameror uppkopplade till sin kameracentral. Företagets säkerhetslösning har hittills i år förhindrat cirka 6 000 brott.
Nyx är nominerat till Årets Säkerhetsföretag 2012, med motiveringen: ”Nyx Security ligger i framkant med sina moderna och intelligenta lösningar och har bland annat bidragit till den största utvecklingen av bevakningstjänster i modern tid”. Priset delas ut den 20 september.Annonsbilliga resor