fb


2012-09-17 21:03

Slutkonferens för Trästad 2012 Region Nord

| Mer

Handel Under konferensen ”På väg mot ett klimatsmart byggande”, som arrangeras av projektet Trästad 2012 Region Nord, tar man lärdomarna från projektet som genomförs 2010-2012, och gör ett kraftfullt avstamp mot framtidens byggande.
Konferensen, som genomförs i samarbete med Nätverket för ett hållbart byggande och förvaltande, vänder sig främst till deltagare i Trästad 2012, byggföretag, kommunpolitiker och kommunala tjänstemän som arbetar med bygg- och miljöfrågor.
Ett axplock ur programmet:
Under rubriken ”Tillväxt och träbyggnad” diskuterar Anders Wijkman, Tällberg Foundation och Anna Borgeryd, Polarbröd, om vilken framtid det är vi behöver anpassa oss till för att klara miljön och klimatet och hur träbyggandet kan vara en del av den lösningen.
Kommunalråden Lennart Holmlund, Umeå, Bert Öhlund, Skellefteå och Per Schöldberg, Växjö, samtalar om erfarenheter och visioner för de kommuner som går i spetsen för träbyggandet i Sverige.
Praktiska exempel ges på triple-helix-samverkan mellan industrin - kommuner och universitet. Här berättas det bland annat om hur detta fungerat vid bygget av det klimatsmarta området Lusthusbacken i Piteå, om hur man arbetat med en fördjupad översiktsplan i Kalix och om utvecklingen av den nya hållbara stadsdelen på Sandåkern i Umeå.
Det kommer att visas på nytänk som finns i det industriella träbyggandet. I spetsen för detta går Martinsons i Bygdsiljum och Lindbäcks i Piteå som är bäst i byggsverige när det gäller Lean.
Ett spännande samtal blir det kring vad som skiljer trä och betong åt. Vilka är materialens styrkor och svagheter? Kan de fungera sida vid sida? De som diskuterar om detta är Per-Erik Eriksson, SP Trä och Otto During, CBI.Annonsbilliga resor