fb


2012-09-11 17:28

Fondspararna valde obligationsfonder i augusti

| Mer

Fondnyheter I augusti gjordes nettoinsättningar i obligationsfonder, medan penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Exklusive sparandet till premiepensionen uppgick det totala nettosparadet i fonder till 2 miljarder kronor under månaden.

Inklusive premiepensionen uppvisades ett nettouttag från fonder på 0,8 miljarder i augusti. Obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 2,5 mdkr, medan penningmarknadsfonder (korta räntefonder) noterade ett nettoutflöde på 1,2 mdkr. Även blandfonder och aktiefonder uppvisade nettouttag på 0,8 respektive 0,6 mdkr. Det bör dock beaktas att statistiken för närvarande inte fullt ut täcker in de relativt stora inflödena i fond-i-fonder inom premiepensionssystemet som varit en följd av att de så kallade förvaltarbolagen anpassat sig till reglerna som ska förhindra massfondbyten. Detta påverkar framförallt statistiken för blandfonder, som exklusive premiepensionen uppvisar nettoinsättningar på 1,3 mdkr i augusti, och för aktiefonder som noterar ett nettoinflöde på 0,1 mdkr, i stället för ett utflöde på 0,6 mdkr, när premiepensionen exkluderas.”Det stora intresset för obligationsfonder avser bland annat fonder med företagsobligationer, vilket allt fler fondbolag har börjat erbjuda spararna i sina fondutbud”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening.
I augusti noterade Sverigefonder och Globalfonder relativt stora nettoinsättningar, samtidigt som kategorin ”Sverige & Global” (det vill säga fonder som placerar både i Sverige och globalt) hade nettouttag. Inom denna kategori återfinns de gamla allemansfonderna.

Värt att beakta är också att indexfonder hittills i år haft stora nettoinsättningar.Annonsbilliga resor