fb


2012-09-07 11:48

Bredbandsmiljard till modernt bredband i hela landet

| Mer

Webbnyheter

Annie Lööf, Anna-Karin Hatt och Eskil Erlandsson presenterade i går regeringens fortsätta satsning på bredband i hela landet. I kommande budget satsas ytterligare 600 miljoner på utbyggnaden. Den totala bredbandssatsningen för perioden 2012-2014 är, tillsammans med redan beslutade satsningar, därmed uppe i 1,1 miljard kronor.

– Ska det vara möjligt att bo och arbeta i hela landet ska det också finnas tillgång till bredband i hela landet. Därför ökar vi satsningen. Den här bredbandsmiljarden satsas på bredbandsutbyggnad i områden där den privata marknaden inte har intresse av att bygga ut, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

De nya medlen kommer att användas för att finansiera bredbandsprojekt inom ramen för landsbygdsprogrammet. Sedan tidigare har regeringen beslutat att målet är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund år 2020. Centerpartiet i regeringen har nu sett till att vi tagit ett rejält steg för nå det målet.

– Tillgången till bredband är en mycket viktig landsbygdsfråga. Denna satsning kommer hela landet till del och underlättar vardagen för dem som bor eller driver företag på landsbygden. Byalag och andra kommer nu kunna påbörja eller göra sin bredbandsutbyggnad färdig, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson

– Tillgång till snabb och säker uppkoppling förbättrar företagsklimatet och stärker konkurrenskraften i varje del av Sverige, säger näringsminister Annie Lööf.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor