fb


2012-09-04 17:36

Interoute och Unisys kombinerar expertis för att leverera kompletta lösningar för molnet

| Mer

IT Erbjuder expertis inom it-migrationstjänster och infrastruktur för en smidig övergång till molnet
Interoute inleder ett samarbete med Unisys i syfte att hjälpa företag att få ut mesta möjliga ur sina molnsatsningar på både kort och lång sikt, genom en enklare, tydligare och mer disciplinerad satsning på molnet.

Samarbetet kombinerar Interoutes erbjudande Infrastructure as a Service (IaaS, inklusive Virtual Data Center - VDC), med Unisys konsultkunnande och drift av molntjänster.

– I takt med att molnbegreppet mognar, är fler och fler företag angelägna om att förstå fördelarna för deras verksamhet, säger David Milot, chef för Unisys Technology Consulting och Integration Solutions (TCIS) i EMEA. Många it-chefer säger att de letar efter det mest kostnadseffektiva sättet att implementera molntjänster som kan integreras med befintlig IT-infrastruktur och hanteras på ett enkelt sätt. Unisys konsulttjänster och arbetsmetod, i kombination med Interoutes Virtual Data Center, svarar på dessa behov och är ett utmärkt val för organisationer som vill få expertstöd i planeringen, genomförandet, integrationen och hanteringen av molnlösningar som levererar värde till deras verksamhet.

Interoutes VDC är inbyggt i företagets paneuropeiska nätverk, vilket möjliggör för organisationer att använda en virtuell dator- och lagringsinfrastruktur för sina företagsapplikationer inom några minuter. Tjänsten gör företagets molnsatsning enkel och säker och ger det bästa av två världar – enkelheten med publika moln, men med den säkerhet ett privat moln ger.

Interoutes VDC är enkelt skalbar, från en server i en timme, till tusen servrar i flera länder. Genom att Interoute äger sin infrastruktur innebär det att kunderna bara betalar för den kapacitet de använder, vilket gör det lika kostnadseffektivt som en publik molnlösning, men tillför också den extra säkerhet som ett privat moln innebär. För att uppfylla kraven från europeisk lagstiftning gör VDC-tjänsten det också möjligt för användare att välja var i Europa som den fysiska VDC infrastrukturen ska vara placerad.
Unisys Advisory Services for datacenter and Cloud Transformation - en väsentlig del av den gemensamma lösningen - hjälper kunderna att förstå exakt vad molnet är och hur olika strategier kan öka deras tjänsteutbud och underlätta migreringen till Interoutes VDC. Tjänster omfattar också strategisk och finansiell rådgivning för att underlätta inventering och utvärdering av belastningar från olika tillämpningar samt fatta beslut om vilka som är bäst lämpade för molnet. Dessutom erbjuder Unisys CloudBuild Services en enkel, effektiv metod för att planera, utforma och genomföra lösningar för molnet - ett smidigt införande samtidigt som driftskompatibilitet med befintliga it-resurser upprätthålls.

– Stöd för att snabba upp övergången till molnet är vad branschen behöver just nu, säger Matthew Finnie, CTO, Interoute. Vissa organisationer vill kunna migrera med sakkunnig vägledning, så att de får bästa möjliga nytta av molnet - inklusive ökad effektivitet och flexibilitet. Tidigare har vissa företag varit ovilliga att flytta till molnet beroende på grundläggande problem och brist på kunskap. Vi är glada över att kunna kombinera Interoutes VDC med Unisys tjänster och erbjuda företag en komplett migrationslösning som rätar ut alla frågetecken, samtidigt som processen är enkel och okomplicerad.

– Interoute är en ledande aktör inom molninfrastruktur, något som Heavy Reading definierar som en konvergens av datacenter i molnet med nätverk i operatörsklass, säger Caroline Chappell, senioranalytiker, Heavy Reading. Inom området virtuella datacenter har Interoute sammanfört datacentret och WAN-anslutningen för att åstadkomma högre molnsäkerhet och prestanda till en lägre kostnad än vad en datacenter-centrerad molnleverantör kan erbjuda. Samarbetet med Unisys breddar Interoutes tillgång till den europeiska företagsmarknaden på en strategisk nivå, vilket gör det möjligt att sprida molnkonceptet snabbare och till fler.Annonsbilliga resor