fb


2012-08-30 14:12

Så kan EU:s inre marknad förbättras

| Mer

EU EU:s inre marknad fyller i år 20 år. Människor har fått möjlighet att bo och studera i andra EU-länder och företags handel över gränserna har blivit enklare. Men den fria rörligheten kan utvecklas ytterligare, konstaterar Kommerskollegium i en ny rapport.

I rapporten identifierar Kommerskollegium flera områden där förutsättningarna för den fria rörligheten på EU:s inre marknad kan förbättras.

– Den fria rörligheten för personer är den minst utnyttjade av de fyra friheterna och därför är detta ett särskilt angeläget område, säger Philip Levin, utredare på Kommerskollegium.

– Endast 2,5 procent av EU:s medborgare bor i ett annat medlemsland än sitt hemland. I rapporten presenterar vi flera idéer för hur det kan bli lättare att bo, leva och arbeta i ett annat medlemsland.

Några av de områden som Kommerskollegium anser har potential till utveckling är:

• Att få sin yrkeskvalifikation godkänd i ett annat EU-land
• Tillgången till socialförsäkringssystemen när en EU-medborgare flyttar till ett annat medlemsland
• Förutsättningarna för gränsöverskridande tjänstehandel
• Medlemsländernas genomförande och efterlevnad av EU-lagstiftningen

Efter en första omgång förbättringsåtgärder för den inre marknaden (Single Market Act), förväntas Europeiska kommissionen komma med en ny omgång förslag i höst. Det är i anslutning till detta arbete som Kommerskollegium vill uppmärksamma problemområden som vi stöter på i vår roll som inremarknadsmyndighet.Annonsbilliga resor