fb


2012-08-20 15:21

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

| Mer

Handel Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer
Under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte utdelas traditionsenligt Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling”. I år hölls Sommarmötet i Uppsala 17-19 augusti och arrangerades av 150-årsjubilerande Uppsala TrädgårdSällskap,

2012 års medaljer tillfaller trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson, landskapsarkitekten SAR/MSA Ulf Nordfjell, samt tidigare statskonsulenten vid Sveriges lantbruksuniversitet, växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson, med följande motiveringar:

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson för att hon genom årtionden med tv-program, artiklar, böcker och föredrag förmedlat sin passion för trädgård till svenska folket. Med sitt stora engagemang och intresse för de svenska trädgårdarna och människorna som odlar dem, sprider hon kunskap om trädgård, växter och odling, även utöver landets gränser. Hon är den svenska trädgårdens främsta förespråkare.

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas landskapsarkitekt SAR/MSA Ulf Nordfjell för att han genom sina grönskande mästerverk översatt den svenska naturens skönhet till eleganta trädgårdspoem och med detta skapat en hortikulturell stil som också väckt internationell ryktbarhet. Därigenom har han också påtagligt bidragit till att höja trädgårdsyrkenas status i Sverige. Hans betydelse som inspiratör för kommande generationer av svenska trädgårdsskapare är enorm.Annonsbilliga resor