fb


2012-08-17 15:00

Ulla Hamilton (M): Enklare matavfallsinsamling och bättre boendemiljö i Annedal med ny sopsugsanläggning

| Mer

Politik

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

I samband med boutställningen Annedal 2012 invigde trafikborgarrådet Ulla Hamilton stadsdelens sopsuganläggning i dag fredagen den 17 augusti. Sopsugssystemet kommer att hantera avfall från de 2 500 lägenheterna i området.

– Sopsugsanläggningen gör det enklare att vara miljövänlig som boende i Annedal och ligger väl i linje med stadens inriktning att nya bostadsområden i Stockholm ska ha infrastruktur och tekniska lösningar som gör det lätt att göra rätt och därmed värna miljön, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Eftersom sopsugssystemet i Annedal innehåller tre fraktoner kan matavfallet tas omhand separat. Systemets höga kapacitet gör också att antalet tunga transporter i området för avfalls- och sophämtning kan sänkas med 90 procent, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

För högupplösta pressbilder (ARW-format) från invigningen besök länk:
https://www.dropbox.com/sh/thmnbahw9qaupv9/4BgkPkRhY8

På bilderna Ulla Hamilton (M) samt bolaget Envacs vice VD, Jonas Törnblom. Envac har levererat sopsugsanläggningen för Annedal.

Om sopsugssystemet i Annedal

  • Avfallet transporteras med hjälp av luft i ett 2 000 meter långt underjordiskt rörsystem till en uppsamlingsterminal. Användarna är utöver de boende, även skolor och förskolor.
  • Systemet kommer att hantera tre separata fraktioner, restavfall, organiskt matavfall och tidningar.
  • Vidare försvinner den öppna, manuella hanteringen till gagn för både renhållningsarbetarna och de boende.
  • I dagsläget ägs anläggningen av Stockholmsstad, men ägandet skall föras över på en samfällighet i ett senare led.
  • Terminalen ligger i utkanten av Annedalsområdet, Precis vid påfarten från Bällstavägen mot till väg 279, snett mot Solvalla. 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor