fb


2012-08-17 14:15

Svag försäljning till detaljhandeln

| Mer

Handel "Vi har ett tufft kvartal bakom oss med en låg aktivitetsnivå på marknaden. Det har lett till ett jämförelsevis svagt andra kvartal med en betydande förlust och en svag orderingång, att jämföra med andra kvartalet föregående år, som var osedvanligt starkt. Marknaden har blivit trögare än vi förutspått. Ett antal projekt inom detaljhandeln har skjutits fram eller lagts ned och kunderna har överlag varit mycket restriktiva med sina investeringar", säger bolagets VD Anders Laurin.

"Vår främsta målsättning är att uppnå en hållbar långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Med skärpt fokus på ett urval av smala volymnischer går vi in i en intensiv period både utvecklings- och försäljningsmässigt. Satsningarna är långsiktiga, men vi känner att vi har en stark position på den nordiska marknaden och i globala nischer, ett konkurrenskraftigt erbjudande och en stark närvaro på övriga nyckelmarknader", fortsätter han.

För ytterligare information hänvisas till MultiQs delårsrapport för januari - juni 2012 som finns att hämta på www.multiq.se.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2012-08-17 kl. 14:15.

Cision WireAnnonsbilliga resor