fb


2012-08-17 10:28

Flaggningsmeddelande

| Mer

Börs Diös Fastigheter AB (publ) har per den 17 augusti 2012 återköpt 500 000 egna aktier i enlighet med ett återköpsprogram som beslutades av årsstämman den 2 maj 2012. Aktierna har förvärvats till ett pris av 34,00 kr per aktie. Antalet återköpta aktier motsvarar 0,67 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Totalt äger Diös 500 000 egna aktier.

Cision WireAnnonsbilliga resor