fb


2012-08-17 10:25

Klargörande

| Mer

Börs För god ordnings skull lämnar bolaget följande klargörande för att undvika eventuella felaktiga spekulationer i marknaden. I samband med bolagets återköpsprogram av aktier har en tolkningsfråga uppstått som kan innebära att ett formaliafel begåtts vad gäller bolagets obligationslån. Totalt har bolaget under en 7-dagarsperiod återköpt en mindre post aktier till ett begränsat belopp om cirka 1,5 MSEK. I samband med att det upptäcktes upphörde bolaget omedelbart med att återköpa aktier.

Bolaget beklagar det inträffade och är i färd med att kontakta obligationsinnehavarna i syfte att hantera den uppkomna situationen.

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2012 kl. 10.25.Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Cision WireAnnonsbilliga resor